Damazlıq heyvan

Nağd ödəmə ilə

  • Damazlıq heyvan təchizatçısını və alınacaq damazlıq heyvanı müəyyən et;
  • Damazlıq heyvanın müvafiq sağlamlıq sənədlərini əldə et;
  • Bankda hesab aç və damazlıq heyvanın qiymətinin güzəşt edilməyən hissəsi qədər vəsait yerləşdir;
  • Damazlıq heyvanın qiymətləndirilməsi haqqında akt əldə et;
  • Damazlıq heyvanın sığortasını etdir;
  • Güzəşt məbləğinin ödənilməsi ilə bağlı Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinə ünvanlanan ərizəni müvəkkil kredit təşkilatına təqdim et;