Damazlıq heyvan

Hesablama qaydası

  • Subsidiya məbləği gömrük dəyərinin və ya yerli damazlıq heyvan olduqda qiymətləndirmə nəticəsində müəyyən edilmiş dəyərin 60%-ni təşkil edir
  • Qiymətləndirci tərəfindən müəyyən olunmuş qiymətin minimum 25%-i ilkin ödəniş edilir
  • Qiymətləndirici tərəfindən müəyyən olunmuş qiymətin geridə qalan məbləği bank tərəfindən kredit olaraq ayrılır.
  • Satış qiyməti qiymətləndirmə dəyərindən çox olarsa artıq olan hissə müştəri tərəfindən ödənilir

 

Nümunə

Gömrük dəyəri - 3.000 AZN

Qiymətləndirmə dəyəri - 3.200 AZN

 

Subsidiya məbləği

Gömrük dəyərinin 60% (3.000 * 60% = 1,800 AZN)

 

İlkin ödəniş

Qiymətləndirmə dəyərinin 25% (3.200 * 25% = 800 AZN)

 

Kredit məbləği

3.200 – 800 – 1.800 = 600 AZN