Damazlıq heyvan

Hesablama qaydası

  • Subsidiya məbləği gömrük dəyərinin 60%-ni təşkil edir
  • Qiymətləndirci tərəfindən müəyyən olunmuş qiymətin minimum 25%-i ilkin ödəniş edilir
  • Qiymətləndirci tərəfindən müəyyən olunmuş qiymətin geridə qalan məbləği bank tərəfindən kredit olaraq ödənilir.

*Satış qiyməti qiymətləndirmə dəyərindən çox olarsa artıq olan hissə müştəri tərəfindən ödənilir

Nümunə

  • Gömrük dəyəri - 3.000 AZN
  • Qiymətləndirmə dəyəri - 3.500 AZN

Subsidiya məbləği

  • Gömrük dəyərinin 60% (3.000 * 60% = 1,800 AZN)

İlkin ödəniş

  • Qiymətləndirmə dəyərinin 25% (3.500 * 25% = 875 AZN)

Kredit məbləği

  • 3.500 – 875 – 1.800 = 825 AZN