Damazlıq heyvan

Damazlıq heyvanı kimdən alım?

Aşağıda göstərilmiş kriteriyalara cavab verən təhcizatçıdan damazlıq heyvan əldə edə bilərsiniz:

  • heyvanların qidalanma və saxlanma şəraitini həmin cins (növ) heyvan üçün zəruri olan formada təmin etməli;
  • müvafiq cinsdən (növdən) heyvanın xəstəlikləri, habelə qidalanması üzrə ixtisaslaşmış zootexnik, baytar və mütəxəssislərə malik olmalı və ya əməkdaşlıq etməlidir.