Damazlıq heyvan

Kreditlə

  • Damazlıq heyvan təchizatçısını və alınacaq damazlıq heyvanı müəyyən et;
  • Damazlıq heyvanın müvafiq sağlamlıq sənədlərini əldə et;
  • Damazlıq heyvanın qiymətləndirilməsi haqda akt əldə et;
  • Damazlıq heyvanın sığortasını etdir;
  • Damazlıq heyvanın qiymətinin minimum 25%-ni ilkin ödəniş et;
  • Güzəşt məbləğinin ödənilməsi ilə bağlı Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinə ünvanlanan ərizəni müvəkkil kredit təşkilatına təqdim et;
  • Damazlıq heyvanların alışını həyata keçirən şəxslərin təkrar kredit əldə etməsinə məhdudiyyət yoxdur