Damazlıq heyvan

Sığorta

  • Güzəştlə alınan kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin sığortası vacibdir. Sığorta təşkilatının seçimində sahibkarlıq subyekti azaddır.