16-12-2015 KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ İLƏ BP ŞİRKƏTİ ARASINDA İKİTƏRƏFLİ ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR PROTOKOL İMZALANMIŞDIR
Geriyə