10-02-2016 Qubada “MEYVƏÇİLİKDƏ İNTENSİV BECƏRMƏ TEXNOLOGİYASININ TƏTBİQİ”nə dair birgə Elmi-praktiki seminar keçirilmişdir
Geriyə