AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ AQRAR SIĞORTA FONDUNUN YARADILMASI BARƏDƏ FƏRMAN İMZALAYIB

Fərmanın mətni ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq mümkündür:

https://president.az/articles/34037