SUBSİDİYA KALKULYATORU FERMERLƏRİN İSTİFADƏSİNDƏ

Əziz fermerlər, bu kalkulyator vasitəsilə 2020-ci ildən etibarən alacağınız subsidiyanı hesablaya bilərsiniz. Linkə daxil olun və məlumatlarınızı xanalarda yerləşdirərək sizə uyğun subsidiyanın məbləğini öyrənin.

http://www.akia.gov.az/az/calc/