STATE SERVICE ON MANAGEMENT OF  AGRICULTURAL PROJECTS AND CREDITS UNDER THE MINISTRY OF AGRICULTURE

AGRICULTURAL COMPETITIVENESS IMPROVEMENT PROJECT

                                                 ANNOUNCEMENT

 

The Government of Azerbaijan and the World Bank is implementing “Agricultural Competitiveness Improvement Project” (ACIP) in Azerbaijan. The overall objective of the “Agricultural Competitiveness Improvement Project” is to facilitate the access of agricultural producers to markets by strengthening sanitary and phyto-sanitary services, enhancing selected value chains and providing financial services to agribusiness enterprises. The Project would further promote agribusiness/food processing through providing the access to finance to improve their technologies and increase production and upgrade and modernize the plant protection service and veterinary services. The Project would also facilitate development of selected high-value chains through a series of activities and interventions targeted at key constraints in the functioning of marketing chains of agricultural commodities. Finally, the Project will support a focused food safety capacity building program for both public and private sector.

 

The project consists of four components:

(i)                 Component A – Support for sanitary and phytosanitary services;

(ii)               Component B - Agribusiness value chain development;     

(iii)             Component C – Financial services to agribusiness;

(iv)             Component D - Project Management.

 

Management responsibility for the Project will come under the State Service on Management of Agricultural Projects and Credits (SSMAPC) within the Ministry of Agriculture. ACIP will be managed by the Project Management Unit (PMU) located in the SSMAPC. The PMU functions will include among others, implementation of project activities, financial management, procurement, project monitoring and evaluation.

State Agency for Agricultural Credits under the Ministry of Agriculture/Agricultural Competitiveness Improvement Project is announcing a competition to the following vacant position under the Project. The attention of interested candidates is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants  by World Bank Borrowers,  January 2011 edition revised July 2014  (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 

A Consultant will be selected in accordance with the Section V, Selection Individual Consultants set out in the Consultant Guidelines.

Procurement Analyst

The Objective of the assignment is to ensure timely implementation of the procurement process in accordance to the procurement plan. Procurement Analyst will work in close cooperation as well as under guidance and supervision of the Procurement Manager.

 

Required qualifications:

 

·         Resident of Azerbaijan;

·         Higher education;

·         Experience in procedures and regulations of the World Bank;

·         Previous experience with agricultural projects is an advantage;

·         Fluent English, Azerbaijani.

·         Excellent interpersonal and communications skills;

·         Demonstrated ability to work in a team;

·         Good computing ability including Word, Excel, e-mail skills.

Deadline:

 

All the documents will be accepted up to 18:00, July 23, 2018

Required Documents:

 

1)      CV prepared in English language;

2)      Copy of diplomas, certificates etc.

Please indicate the position you apply for in the subject line of the email.

Contact person:

Further information can be obtained at the address below during working days office hours 09:00 - 18:00

Yegana Manafova

Procurement manager

Tel: (012) 493 71 08

E-mail: yegana.acip@gmail.com

 

The candidates meeting the above requirements can submit their documents to the following address or send them through e-mail:
Address: Azerbaijan, Baku, 80 U. Hajibeyli Str. Government House, Room 801
Project Management Unit

 

KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI LAYİHƏLƏRİ VƏ KREDİTLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KƏND TƏSƏRRÜFATININ RƏQABƏT QABİLİYYƏTİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ IAYİHƏSİ                                                

ELAN

Azərbaycan Höküməti və Dünya Bankı Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihə”sini həyata keçirir. Layihənin ümumi məqsədi sanitar və fitosanitar xidmətləri gücləndirmək, seçilmiş dəyər zəncirlərini genişləndirmək və aqrobiznes müəssisələri üçün maliyyə xidməti təmin etməklə kənd təsərrüfatlarının bazarlara çıxışını təmin etməkdir. Layihə texnologiyalarını təkmilləşdirmək və istehsalı artırmaq və bitki mühafizə xidmətini və baytarlıq xidmətlərini müasirləşdirmək üçün maliyyəyə çıxışın təmin edilməsi vasitəsilə növbəti aqrobiznes/ərzaq emalına dəstək verəcək. Layihə həmçinin, kənd təsərrüfatı mallarının bazar zəncirlərinin işə salınmasında əsas məsələlərə yönələn müdaxilələr və bir-sıra fəaliyyətlər vasitəsilə seçilmiş yüksək dəyər zəncirlərinin inkişafına imkan yaradacaq. Nəhayət olaraq, layihə həm dövlət, həm də özəl sektor üçün mərkəzləşdirilmiş ərzaq təhlükəsizliyi üzrə kadr hazırlığı proqramına dəstək verəcək.

Layihə dörd komponentdən ibarətdir:

(i)                 Komponent A – Sanitar və fitosanitar xidmətlərə dəstək;

(ii)               Komponent B - Aqro-ərzaq dəyər zəncirinin inkişafı;     

(iii)             Komponent C – Aqrobiznesə maliyyə xidmətləri;

(iv)             Komponent D - Layihə İdarəetmə.

 

Layihə Kənd Təsərrüfati Nazirliyi Yaninda Kənd Təsərrüfati Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən idarə olunur. KTRQGL KLKİDX-in nəzdində olan Layihə İdarəetmə Qrupu tərəfindən idarə olunacaq. LİQ funksiyalarına layihə fəaliyyətlərinin icrası, maliyyə idarəetmə, satınalma, layihə monitorinqi və qiymətləndirməsi daxildir.

 

 

Kənd Təsərrüfati Nazirliyi Yaninda Kənd Təsərrüfati Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti  / Kənd Təsərrüfatinin Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Iayihəsi layihə çərçivəsində aşağıdakı vakant iş yerinə qəbul elan edir.

2011-ci il, yanvar ayında nəşr olunmuş və 2014-cü il, iyul ayında düzəliş olunmuş Dünya Bankının maraqların toqquşmasına dair siyasətini əks etdirən Dünya Bankı Təlimatlarının 1.9-cu bəndi - Dünya Bankının Borcalanları tərəfindən BYİB Kreditləri və BİA Kreditləri və Qrantlar üzrə Məsləhətçilərin Seçilməsi və İşə Götürülməsi (Məsləhətçi Təlimatları) - maraqlı namizədlərin diqqətinə çatdırılır.                                       

Məsləhətçi Məsləhətçi Təlimatlarında verilən V Bölmə, Fərdi Məsləhətçilərin Seçiminə uyğun olaraq seçiləcək.

Dəyər Zəncirinin sub-layihə koordinatoru

Dəyər Zəncirinin sub-layihə koordinatoru məlumat təşkili və yayılması fəaliyyətləri, sub-layihə təkliflərinin işlənib-hazırlanması, qeydlərin saxlanması, mühasibat uçotu və monitorinq ilə bağlı Katibliyə dəstəyin göstərilməsi və qeydlərin saxlanması ilə bağlı məsuliyyət daşıyır. O, LİQ direktoruna sub-layihə koordinasiyasının icra vəziyyəti və icra olunan tapşırıqlar barədə inzibati şəkildə hesabat verəcək, lakin, Katibliyin rəhbərinin ümumi nəzarəti altında fəaliyyət göstərəcək.

 

Tələb olunan bilik və bacarıqlar:

 

 

·           Kənd təsərrüfatı üzrə ali təhsil (aqronomiya və ya iqtisadiyyat) və ya oxşar sahədə ali dərəcəyə (magistr, doktor) üstünlük verilir;

·         müvafiq sahədə və inzibati sahədə 3 ildən artıq təcrübə;

·         Monitorinq üzrə təcrübə;

·         Beynəlxalq təşkilatlarda iş təcrübəsi;

·         Ofis və informasiyanın idarə edilməsi üzrə təcrübə;

·         Əla ünsiyyət bacarıqları;

·         Yaxşı ingilis dili biliyi;

·         Yaxşı kompüter bacarıqları, xüsusilə, MS Office.

Son müraciət tarixi:

 

Bütün sənədlər 2018-ci il, 29 iyun, saat 17:00-a kimi qəbul olunacaq.

Tələb olunan sənədlər:

 

1)      İngilis dilində hazırlanan CV-in tək nüsxəsi;

2)      Diplom, şəhadətnamə və s.-in nüsxəsi.

Zəhmət olmasa, elektron məktubun mövzu bölməsində müraciət etdiyiniz vəzifənin adını qeyd edin.

Əlaqədar şəxs:

Əlavə məlumat aşağıdakı ünvandan, iş günləri, saat 09:00 və 18:00 arası iş saatları ərzində əldə oluna bilər

Anar Əzimov

Layihə direktoru

 

Tel:   (012) 493 71 08

E-mail: anarazim@gmail.com haciyevaaybeniz@gmail.com

 

Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər öz sənədlərini aşağıdakı ünvana təqdim edə bilər və ya elektron poçt vasitəsilə göndərə bilərlər:

Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 80, Hökümət Evi, Otaq 801

Layihə İdarəetmə Qrupu

 

KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI LAYİHƏLƏRİ VƏ KREDİTLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KƏND TƏSƏRRÜFATININ RƏQABƏT QABİLİYYƏTİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ IAYİHƏSİ                                                

ELAN

Azərbaycan Höküməti və Dünya Bankı Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihə”sini həyata keçirir. Layihənin ümumi məqsədi sanitar və fitosanitar xidmətləri gücləndirmək, seçilmiş dəyər zəncirlərini genişləndirmək və aqrobiznes müəssisələri üçün maliyyə xidməti təmin etməklə kənd təsərrüfatlarının bazarlara çıxışını təmin etməkdir. Layihə texnologiyalarını təkmilləşdirmək və istehsalı artırmaq və bitki mühafizə xidmətini və baytarlıq xidmətlərini müasirləşdirmək üçün maliyyəyə çıxışın təmin edilməsi vasitəsilə növbəti aqrobiznes/ərzaq emalına dəstək verəcək. Layihə həmçinin, kənd təsərrüfatı mallarının bazar zəncirlərinin işə salınmasında əsas məsələlərə yönələn müdaxilələr və bir-sıra fəaliyyətlər vasitəsilə seçilmiş yüksək dəyər zəncirlərinin inkişafına imkan yaradacaq. Nəhayət olaraq, layihə həm dövlət, həm də özəl sektor üçün mərkəzləşdirilmiş ərzaq təhlükəsizliyi üzrə kadr hazırlığı proqramına dəstək verəcək.

Layihə dörd komponentdən ibarətdir:

(i)                 Komponent A – Sanitar və fitosanitar xidmətlərə dəstək;

(ii)               Komponent B - Aqro-ərzaq dəyər zəncirinin inkişafı;     

(iii)             Komponent C – Aqrobiznesə maliyyə xidmətləri;

(iv)             Komponent D - Layihə İdarəetmə.

 

Layihə Kənd Təsərrüfati Nazirliyi Yaninda Kənd Təsərrüfati Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən idarə olunur. KTRQGL KLKİDX-in nəzdində olan Layihə İdarəetmə Qrupu tərəfindən idarə olunacaq. LİQ funksiyalarına layihə fəaliyyətlərinin icrası, maliyyə idarəetmə, satınalma, layihə monitorinqi və qiymətləndirməsi daxildir.

 

 

Kənd Təsərrüfati Nazirliyi Yaninda Kənd Təsərrüfati Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti  / Kənd Təsərrüfatinin Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Iayihəsi layihə çərçivəsində aşağıdakı vakant iş yerinə qəbul elan edir.

2011-ci il, yanvar ayında nəşr olunmuş və 2014-cü il, iyul ayında düzəliş olunmuş Dünya Bankının maraqların toqquşmasına dair siyasətini əks etdirən Dünya Bankı Təlimatlarının 1.9-cu bəndi - Dünya Bankının Borcalanları tərəfindən BYİB Kreditləri və BİA Kreditləri və Qrantlar üzrə Məsləhətçilərin Seçilməsi və İşə Götürülməsi (Məsləhətçi Təlimatları) - maraqlı namizədlərin diqqətinə çatdırılır.                                       

Məsləhətçi Məsləhətçi Təlimatlarında verilən V Bölmə, Fərdi Məsləhətçilərin Seçiminə uyğun olaraq seçiləcək.

Dəyər Zəncirinin İnkişafı Katibliyinin Rəhbəri

Dəyər Zəncirinin İnkişafı Katibliyinin Rəhbəri aqrobiznes inkişafı üçün investisiya və məsləhət dəstəyi subkomponenti üzrə nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin icra olunmasına ümumi rəhbərlik edəcək. Bu fəaliyyətlərə aşağıdakılar aiddir: i) səmərəli tərəfdaşlıq yaratmaqla və Layihə çərçivəsində maliyyələşdirmək üçün sub layihə təkliflərinin hazırlanmasında yardım göstərmək məqsədilə dəyər zənciri iştirakçılarına inkişaf dəstəyinin göstərilməsi; və ii) aqrobiznes dəyər zəncirlərinə investisiya dəstəyi.  

 

Tələb olunan bilik və bacarıqlar:

 

 

·           Kənd təsərrüfatı sahəsində universitet dərəcəsi və ya onunla əlaqəli sahədə ali dərəcə (magistr, doktor);

·           Aqrobiznes və/və ya dəyər zəncirinin inkişafı sahəsində 5 ildən çox təcrübə;

·           İdarəetmə və monitorinq sahəsində təcrübə;

·           Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ilə bağlı yaxşı bilik;

·           Beynəlxalq təşkilatlarla iş təcrübəsi;

·           Təlim, seminar və informasiya kompaniyalarının təşkili sahəsində təcrübə;

·           Yaxşı ünsiyyət qurma bacarığı;

·           Problem çözmə və inzibati bacarıqlar;

·           Yaxşı ingilis dili biliyi;

·           Yaxşı kompüter biliyi, xüsusilə, MS Office;

 

Son müraciət tarixi:

 

Bütün sənədlər 2018-ci il 29 iyun, saat 17:00-a kimi qəbul olunacaq.

Tələb olunan sənədlər:

 

1)      İngilis dilində hazırlanan CV-in tək nüsxəsi;

2)      Diplom, şəhadətnamə və s.-in nüsxəsi.

Zəhmət olmasa, elektron məktubun mövzu bölməsində müraciət etdiyiniz vəzifənin adını qeyd edin.

Əlaqədar şəxs:

Əlavə məlumat aşağıdakı ünvandan, iş günləri, saat 09:00 və 18:00 arası iş saatları ərzində əldə oluna bilər

Anar Əzimov

Layihə direktoru

Tel:   (012) 493 71 08

E-mail: anarazim@gmail.com haciyevaaybeniz@gmail.com

 

Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər öz sənədlərini aşağıdakı ünvana təqdim edə bilər və ya elektron poçt vasitəsilə göndərə bilərlər:

Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 80, Hökümət Evi, Otaq 801

Layihə İdarəetmə Qrupu

 

KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI LAYİHƏLƏRİ VƏ KREDİTLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KƏND TƏSƏRRÜFATININ RƏQABƏT QABİLİYYƏTİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ IAYİHƏSİ                                                

ELAN

 

 

Azərbaycan Höküməti və Dünya Bankı Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihə”sini həyata keçirir. Layihənin ümumi məqsədi sanitar və fitosanitar xidmətləri gücləndirmək, seçilmiş dəyər zəncirlərini genişləndirmək və aqrobiznes müəssisələri üçün maliyyə xidməti təmin etməklə kənd təsərrüfatlarının bazarlara çıxışını təmin etməkdir. Layihə texnologiyalarını təkmilləşdirmək və istehsalı artırmaq və bitki mühafizə xidmətini və baytarlıq xidmətlərini müasirləşdirmək üçün maliyyəyə çıxışın təmin edilməsi vasitəsilə növbəti aqrobiznes/ərzaq emalına dəstək verəcək. Layihə həmçinin, kənd təsərrüfatı mallarının bazar zəncirlərinin işə salınmasında əsas məsələlərə yönələn müdaxilələr və bir-sıra fəaliyyətlər vasitəsilə seçilmiş yüksək dəyər zəncirlərinin inkişafına imkan yaradacaq. Nəhayət, layihə həm dövlət, həm də özəl sektor üçün mərkəzləşdirilmiş ərzaq təhlükəsizliyi üzrə kadr hazırlığı proqramına dəstək verəcək.

Layihə dörd komponentdən ibarətdir:

(i)             Komponent A – Sanitar və fitosanitar xidmətlərə dəstək;

(ii)           Komponent B - Aqro-ərzaq dəyər zəncirinin inkişafı;    

(iii)          Komponent C – Aqrobiznesə maliyyə xidmətləri;

(iv)          Komponent D - Layihə İdarəetmə.

 

Layihə Kənd Təsərrüfati Nazirliyi Yaninda Kənd Təsərrüfati Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən idarə olunur. Layihə İdarəetmə Qrupu funksiyalarına layihə fəaliyyətlərinin icrası, maliyyə idarəetmə, satınalma, layihə monitorinqi və qiymətləndirməsi daxildir.

 

 

Kənd Təsərrüfati Nazirliyi Yaninda Kənd Təsərrüfati Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti/ Kənd Təsərrüfatinin Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi çərçivəsində aşağıdakı vakant iş yerinə qəbul elan edir.

 

2011-ci il, yanvar ayında nəşr olunmuş və 2014-cü il, iyul ayında düzəliş olunmuş Dünya Bankının maraqların toqquşmasına dair siyasətini əks etdirən Dünya Bankı Təlimatlarının 1.9-cu bəndi - Dünya Bankının Borcalanları tərəfindən BYİB Kreditləri və BİA Kreditləri və Qrantlar üzrə Məsləhətçilərin Seçilməsi və İşə Götürülməsi (Məsləhətçi Təlimatları) - maraqlı namizədlərin diqqətinə çatdırılır.                                        

Məsləhətçi Məsləhətçi Təlimatlarında verilən V Bölmə, Fərdi Məsləhətçilərin Seçiminə uyğun olaraq seçiləcək.

Maliyyə Mütəxəssisi

LİQ-in maliyyə mütəxəssisi layihə direktorunun nəzarəti altında layihənin maliyyə idarəetmə funksiyasının səmərəli təşkili və fəaliyyəti ilə bağlı məsuliyyət daşıyacaq. Maliyyə mütəxəssisi layihənin mühasibi, satinalma mütəxəssisləri və digər mütəxəssislər ilə yaxından əməkdaşlıq edəcək.

 

Tələb olunan bilik və bacarıqlar:

 • Azərbaycan dilində ünsiyyət qurmaq bacarığı olan Azərbaycan vətəndaşı olmalı;
 • Mühasibatlıq və ya maliyyə sahəsində təhsili olmalı;
 • Mühasibatlıq və maliyyə idarəçiliyi sahəsində beş illik peşəkar təcrübə (Beynəlxalq maliyyə institutları ilə bağlı təcrübə arzu olunandır);
 • 1C mühasibatlıq proqram təminatı sahəsində mükəmməl biliklər malik olmalı);
 • İngilis dilində Mükəmmə yazı və danışıq qabiliyyəti arzuolunandır ;

 

Son müraciət tarixi:

 

Bütün sənədlər 2018-ci il, 8 iyun, saat 17:00-a kimi qəbul olunacaq.

Tələb olunan sənədlər:

 

1)    Azərbaycan və İngilis dilində hazırlanan CV-in tək nüsxəsi;

2)    Diplom, şəhadətnamə və s.-in nüsxəsi.

Zəhmət olmasa, elektron məktubun mövzu bölməsində müraciət etdiyiniz vəzifənin adını qeyd edin.

Əlaqədar şəxs:

Əlavə məlumat aşağıdakı ünvandan, iş günləri, saat 09:00 və 18:00 arası iş saatları ərzində əldə oluna bilər

Anar Əzimov

Layihə direktoru

 

Pərvanə İsmayılova

Satınalma üzrə təhlilçi

Tel:   (012) 497 13 01

(012) 493 71 08

E-mail: anarazim@gmail.com pervaneismayilova82@gmail.com

 

Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər öz sənədlərini aşağıdakı ünvana təqdim edə bilər və ya elektron poçt vasitəsilə göndərə bilərlər:
Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 80, Hökümət Evi, Otaq 801

Layihə İdarəetmə Qrupu

 

KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI LAYİHƏLƏRİ VƏ KREDİTLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KƏND TƏSƏRRÜFATININ RƏQABƏT QABİLİYYƏTİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ IAYİHƏSİ                                                

ELAN

           

              

Azərbaycan Höküməti və Dünya Bankı Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihə”sini həyata keçirir. Layihənin ümumi məqsədi sanitar və fitosanitar xidmətləri gücləndirmək, seçilmiş dəyər zəncirlərini genişləndirmək və aqrobiznes müəssisələri üçün maliyyə xidməti təmin etməklə kənd təsərrüfatlarının bazarlara çıxışını təmin etməkdir. Layihə texnologiyalarını təkmilləşdirmək və istehsalı artırmaq və bitki mühafizə xidmətini və baytarlıq xidmətlərini müasirləşdirmək üçün maliyyəyə çıxışın təmin edilməsi vasitəsilə növbəti aqrobiznes/ərzaq emalına dəstək verəcək. Layihə həmçinin, kənd təsərrüfatı mallarının bazar zəncirlərinin işə salınmasında əsas məsələlərə yönələn müdaxilələr və bir-sıra fəaliyyətlər vasitəsilə seçilmiş yüksək dəyər zəncirlərinin inkişafına imkan yaradacaq. Nəhayət olaraq, layihə həm dövlət, həm də özəl sektor üçün mərkəzləşdirilmiş ərzaq təhlükəsizliyi üzrə kadr hazırlığı proqramına dəstək verəcək.

 

Layihə dörd komponentdən ibarətdir:

(i)             Komponent A – Sanitar və fitosanitar xidmətlərə dəstək;

(ii)           Komponent B - Aqro-ərzaq dəyər zəncirinin inkişafı;    

(iii)          Komponent C – Aqrobiznesə maliyyə xidmətləri;

(iv)          Komponent D - Layihə İdarəetmə.

 

Layihə Kənd Təsərrüfati Nazirliyi Yaninda Kənd Təsərrüfati Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən idarə olunur. LİQ funksiyalarına layihə fəaliyyətlərinin icrası, maliyyə idarəetmə, satınalma, layihə monitorinqi və qiymətləndirməsi daxildir.

 

Kənd Təsərrüfati Nazirliyi Yaninda Kənd Təsərrüfati Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti / Kənd Təsərrüfatinin Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Iayihəsi layihə çərçivəsində aşağıdakı vakant iş yerinə qəbul elan edir. 2011-ci il, yanvar ayında nəşr olunmuş və 2014-cü il, iyul ayında düzəliş olunmuş Dünya Bankının maraqların toqquşmasına dair siyasətini əks etdirən Dünya Bankı Təlimatlarının 1.9-cu bəndi - Dünya Bankının Borcalanları tərəfindən BYİB Kreditləri və BİA Kreditləri və Qrantlar üzrə Məsləhətçilərin Seçilməsi və İşə Götürülməsi (Məsləhətçi Təlimatları) - maraqlı namizədlərin diqqətinə yönəldilir.                                      

Məsləhətçi Məsləhətçi Təlimatlarında verilən V Bölmə, Fərdi Məsləhətçilərin Seçiminə uyğun olaraq seçiləcək.

Bitki Sağlamlığı Mütəxəssisi

Bitki Sağlamlığı Mütəxəssisi bitki sağlamlığı sistemi və toxum sektorunun inkişafının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı layihə fəaliyyətlərini həyata keçirəcək. Bitki Sağlamlığı Mütəxəssisi Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətləri ilə əlaqələrin qurulması ilə bağlı məsuliyyət daşıyacaq. O, texniki məsələlərlə bağlı Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti və toxum sektoru institutları ilə yaxından əməkdaşlıq edəcək və LİQ direktoruna inzibati qaydada hesabat verəcək.

 

Tələb olunan bilik və bacarıqlar:

·      Kənd təsərrüfatı ilə əlaqəli sahələrdə ali təhsil;

·      İngilis dili biliyo olmalı;

·      Müvafiq sahədə ən azı 5 il təcrübəsi olmalı;

·      Beynəlxalq təşkilatlarla iş təcrübəsi olmalı;

·      Təlim və seminar proqramlarının azırlanmasında və informasiya kampaniyaları və simpoziumların təşkilində təcrübəsi olmalı;

·      Əla ünsiyyət bacarığı;

·      Problemləri həll etmək və inzibati işlərlə bağlı bacarıqları olmalı;

·      Mükəmməl kompüter bilikləri olmalı xüsusilədə MS Office proqramlarında.

 

Son müraciət tarixi:

 

Bütün sənədlər 2018-ci il, 8 iyun, saat 17:00-a kimi qəbul olunacaq.

Tələb olunan sənədlər:

 

1)    İngilis dilində hazırlanan CV-in tək nüsxəsi;

2)    Diplom, şəhadətnamə və s.-in nüsxəsi.

Zəhmət olmasa, elektron məktubun mövzu bölməsində müraciət etdiyiniz vəzifənin adını qeyd edin.

Əlaqədar şəxs:

Əlavə məlumat aşağıdakı ünvandan, iş günləri, saat 09:00 və 18:00 arası iş saatları ərzində əldə oluna bilər

Anar Əzimov

Layihə direktoru

 

Pərvanə İsmayılova

Satınalma üzrə təhlilçi

 

Tel:   (012) 497 13 01 (012) 493 71 08

E-mail: anarazim@gmail.com pervaneismayilova82@gmail.com

 

Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər öz sənədlərini aşağıdakı ünvana təqdim edə bilər və ya elektron poçt vasitəsilə göndərə bilərlər:
Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 80, Hökümət Evi, Otaq 801

Layihə İdarəetmə Qrupu

 

  

KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI LAYİHƏLƏRİ VƏ KREDİTLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KƏND TƏSƏRRÜFATININ RƏQABƏT QABİLİYYƏTİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ IAYİHƏSİ                                                

ELAN

 

Azərbaycan Höküməti və Dünya Bankı Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihə”sini həyata keçirir. Layihənin ümumi məqsədi sanitar və fitosanitar xidmətləri gücləndirmək, seçilmiş dəyər zəncirlərini genişləndirmək və aqrobiznes müəssisələri üçün maliyyə xidməti təmin etməklə kənd təsərrüfatlarının bazarlara çıxışını təmin etməkdir. Layihə texnologiyalarını təkmilləşdirmək və istehsalı artırmaq və bitki mühafizə xidmətini və baytarlıq xidmətlərini müasirləşdirmək üçün maliyyəyə çıxışın təmin edilməsi vasitəsilə növbəti aqrobiznes/ərzaq emalına dəstək verəcək. Layihə həmçinin, kənd təsərrüfatı mallarının bazar zəncirlərinin işə salınmasında əsas məsələlərə yönələn müdaxilələr və bir-sıra fəaliyyətlər vasitəsilə seçilmiş yüksək dəyər zəncirlərinin inkişafına imkan yaradacaq. Nəhayət olaraq, layihə həm dövlət, həm də özəl sektor üçün mərkəzləşdirilmiş ərzaq təhlükəsizliyi üzrə kadr hazırlığı proqramına dəstək verəcək.

Layihə dörd komponentdən ibarətdir:

(i)             Komponent A – Sanitar və fitosanitar xidmətlərə dəstək;

(ii)           Komponent B - Aqro-ərzaq dəyər zəncirinin inkişafı;    

(iii)          Komponent C – Aqrobiznesə maliyyə xidmətləri;

(iv)          Komponent D - Layihə İdarəetmə.

 

Layihə Kənd Təsərrüfati Nazirliyi Yaninda Kənd Təsərrüfati Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən idarə olunur. KTRQGL KLKİDX-in nəzdində olan Layihə İdarəetmə Qrupu tərəfindən idarə olunacaq. LİQ funksiyalarına layihə fəaliyyətlərinin icrası, maliyyə idarəetmə, satınalma, layihə monitorinqi və qiymətləndirməsi daxildir.

 

 

Kənd Təsərrüfati Nazirliyi Yaninda Kənd Təsərrüfati Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti / Kənd Təsərrüfatinin Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Iayihəsi layihə çərçivəsində aşağıdakı vakant iş yerinə qəbul elan edir.

2011-ci il, yanvar ayında nəşr olunmuş və 2014-cü il, iyul ayında düzəliş olunmuş Dünya Bankının maraqların toqquşmasına dair siyasətini əks etdirən Dünya Bankı Təlimatlarının 1.9-cu bəndi - Dünya Bankının Borcalanları tərəfindən BYİB Kreditləri və BİA Kreditləri və Qrantlar üzrə Məsləhətçilərin Seçilməsi və İşə Götürülməsi (Məsləhətçi Təlimatları) - maraqlı namizədlərin diqqətinə çatdırılır.                                      

Məsləhətçi Məsləhətçi Təlimatlarında verilən V Bölmə, Fərdi Məsləhətçilərin Seçiminə uyğun olaraq seçiləcək.

Satınalma üzrə menecer

Kredit üzrə malların və xidmətlərin Kredit Sazişinin şərtləri, Dünya Bankının Təlimatları və Azərbaycan Dövlət Satınalma Qanununa uyğun olaraq təchiz edilməsini təmin etməkdir;

 

Tələb olunan bilik və bacarıqlar:

 • Satınalma, iqtisadiyyat və maliyyə sahəsində təhsil;
 • Satınalma sahəsində minimum 5 (beş) illik təcrübə, Dünya Bankı layihələrində təcrübənin olması arzuolunandır;
 • Təzyiq altında işləmək bacarığı, məqsədyönlü və işinə məsuliyyətli yanaşma və komandada işləmə bacarığı;
 • Dünya Bankının və ya digər beynəlxalq təşkilatların prosedur və qaydalarına dair təcrübə üstünlük hesab olunacaq;
 • Əla ünsiyyət bacarıqları;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • Səlis azərbaycan və ingilis dili biliyi;
 • Yaxşı kompüter biliyi (ən azı standart MS Office proqramları: Word, Excel, Outlook);

 

Son müraciət tarixi:

 

Bütün sənədlər 2018-ci il, 8 iyun, saat 17:00-a kimi qəbul olunacaq.

Tələb olunan sənədlər:

 

1)    İngilis dilində hazırlanan CV-in tək nüsxəsi;

2)    Diplom, şəhadətnamə və s.-in nüsxəsi.

Zəhmət olmasa, elektron məktubun mövzu bölməsində müraciət etdiyiniz vəzifənin adını qeyd edin.

Əlaqədar şəxs:

Əlavə məlumat aşağıdakı ünvandan, iş günləri, saat 09:00 və 18:00 arası iş saatları ərzində əldə oluna bilər

Anar Əzimov

Layihə direktoru

 

Pərvanə İsmayılova

Satınalma üzrə təhlilçi

Tel:   (012) 493 71 08

E-mail: anarazim@gmail.com pervaneismayilova82@gmail.com

 

Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər öz sənədlərini aşağıdakı ünvana təqdim edə bilər və ya elektron poçt vasitəsilə göndərə bilərlər:

Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 80, Hökümət Evi, Otaq 801

Layihə İdarəetmə Qrupu

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin aparatının Maliyyə-təsərrüfat və kredit şöbəsinin müdirinin müavini - Kreditlərin proqnozlaşdırılması, monitorinqi və risklərin təhlili sektorunun müdiri vəzifəsinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibə 

ELAN EDİLİR:

 

Müsahibədə inzibati vəzifədə qulluq keçən və ixtisas dərəcəsinə malik olan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dövlət qulluqçuları iştirak edə bilərlər.

Müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

- ərizə;

- əmək kitabçasının surəti;

- ali təhsil haqqında diplomun surəti (xarici dövlətlərin ali təhsil müəssisələrində təhsil almış şəxslərin ali təhsil haqqında sənədinin və həmin sənədin qanunvericiliyə uyğun olaraq təsdiq edilməsi haqqında müvafiq şəhadətnamənin surəti ilə birlikdə) və ya müvafiq ixtisas üzrə yenidən hazırlanma keçmə haqqında müvafiq sənədin surəti (ali təhsil haqqında diplomun surəti ilə birlikdə);

- kadr uçotunun şəxsi vərəqəsinin surəti (bütün bölmələr üzrə məlumatlar tam doldurulmalı və hazırkı dövrü əks etdirməlidir);

- bir ədəd ağ fonlu rəngli fotoşəkil;

- son bir ildə intizam təbehi tədbirinin tətbiq edilməməsi barədə arayış.

Müsahibədə iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulu 25 aprel 2017-ci il tarixdən 9 may 2017-ci tarixdə saat 18.00-dək Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində aparılır.    Ərizələr şəxsən  (bazar ertəsi – cümə günləri saat 09.00-dan 13.00-dək və 14.00-dan 18.00-dək), yaxud poçt vasitəsi ilə təqdim edilə bilər.

Müsahibə zamanı müsahibədə iştirak edən dövlət qulluqçusunun bilik səviyyəsi, peşə hazırlığı, ümumi dünyagörüşü, barəsində müsahibə elan edilən vəzifə üçün zəruri olan şəxsi keyfiyyətləri yoxlanılmaqla müvafiq vəzifəyə uyğunluğu müəyyən edilir.

Müsahibədə ixtisas dərəcəsi, attestasiyanın nəticələri, müvafiq vəzifələrin tələblərinə uyğun olaraq təkrar hazırlıq keçirilməsi və ixtisasın artırılması da nəzərə alınır.

Müsahibəyə dair ətraflı məlumat almaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirlıyinə müraciət edilə bilər.

Tel.: (+994 12) 498-56-06

Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişafına Dəstək layihəsinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Meyvə bağlarının idarə olunması üzrə qısamüddətli təlim kurslarının hazırlanması və təşkil olunması” layihəsi üzrə Consulting Group MMC və Quba Regional Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi tərəfindən Quba rayonu Timiryazev qəsəbəsində yerləşən “Fermer evi”ndə təlimlər təşkil olunacaq. Təlimlər 31 yanvar – 8 fevral 2017-ci il aralığında həftədə 2 dəfə olmaqla keçiriləcək.

 

Təlimlər bütöv tədarük zəncirini əhatə etməklə 3 modul üzrə keçiriləcək və aşağıdakı mövzuları əhatə edəcək:

Modul 1. Nümunəvi bağçılıq, intensiv bağçılığa keçid, becərmə və zərərvericilərə qarşı mübarizə

Modul 2. Yığım və depolama

Modul 3. Logistika və marketinq

 

Qeyd olunan təlimlər bu sahədə böyük təcrübəsi olan ekspertlər tərəfindən təqdim olunacaq və bu mövzu üzrə ən uyğun namizədlər seçilərək onların təlimlərdə iştirakı təmin olunacaqdır.

 

Əlaqə üçün

Consulting Group MMC                                                                Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti

Elçin Əkbərov / Ramazan Aslanov                                                Şəlalə Kamilova

+994 12 465 75 15                                                                                          +994 12 497 80 68

www.consultinggroup.az                                                               https://www.giz.de/en/worldwide/367.html

 

Quba Fermer Evi

+99423 33 5 19 26

İslam Bəyəhmədov