TOXUM KVOTA VƏ ƏMSALLARI

2022-ci ildə bitkilər üzrə toxum və ting kvotası, müəyyən edilmiş əkin ehtiyacları:

/assets/upload/files/2022-toxum.pdf

2021-ci ildə bitkilər üzrə toxum və ting kvotası, müəyyən edilmiş əkin ehtiyacları:

/assets/upload/files/Toxum%20kvota%20-%202021.pdf

 

2020-ci ildə bitkilər üzrə toxum və ting kvotası, müəyyən edilmiş əkin ehtiyacları:

/assets/upload/files/toxum%20%C9%99msallar%C4%B1%202020.pdf