İLLƏR ÜZRƏ ƏKİN VƏ MƏHSUL SUBSİDİYASI ƏMSALLARI

 

Dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən əkin subsidiyası əmsallarına edilmiş artımlar:

/assets/upload/files/Dizel%20yanaca%C4%9F%C4%B1%20%C9%99msallar%C4%B1.pdf

 

Aqrar Subsidiya Şurasının Qərarı ilə 2021-ci il üzrə təsdiqlənmiş birillik və çoxillik əkinlər üzrə, eləcə də əldə edilmiş məhsulun satışına görə verilən subsidiyaların əmsalları və məbləğləri:

/assets/upload/files/AQRAR%20SUBSI%CC%87DI%CC%87YA%20%C6%8FMSALLARI%202021.pdf

 

Aqrar Subsidiya Şurasının Qərarı ilə 2020-ci il üzrə təsdiqlənmiş birillik və çoxillik əkinlər üzrə, eləcə də əldə edilmiş məhsulun satışına görə verilən subsidiyaların əmsalları və məbləğləri:

 

/assets/upload/files/AQRAR%20SUBSI%CC%87DI%CC%87YA%20%C6%8FMSALLARI%202020.pdf