İLLƏR ÜZRƏ ƏKİN VƏ MƏHSUL SUBSİDİYASI ƏMSALLARI

Aqrar Subsidiya Şurasının Qərarı ilə 2021-ci il üzrə təsdiqlənmiş birillik və çoxillik əkinlər üzrə, eləcə də əldə edilmiş məhsulun satışına görə verilən subsidiyaların əmsalları və məbləğləri:

/assets/upload/files/AQRAR%20SUBSI%CC%87DI%CC%87YA%20%C6%8FMSALLARI%202021.pdf

 

Aqrar Subsidiya Şurasının Qərarı ilə 2020-ci il üzrə təsdiqlənmiş birillik və çoxillik əkinlər üzrə, eləcə də əldə edilmiş məhsulun satışına görə verilən subsidiyaların əmsalları və məbləğləri:

 

/assets/upload/files/AQRAR%20SUBSI%CC%87DI%CC%87YA%20%C6%8FMSALLARI%202020.pdf