SUBSIDIYA: HESABATLILIQ

2020-ci ildə müxtəlif subsidiya növləri üzrə subsidiya almış fermerlər:

Payız əkinlərinə görə əkin subsidiyası alanlar:

/assets/upload/files/Ekin_subsidiyasi.xlsx

Süni mayalandırma ilə doğulmuş cins buzova görə subsidiya alanlar:

/assets/upload/files/Buzov.xlsx

Arı ailələri üçün subsidiya alanlar:

/assets/upload/files/Ari.xlsx

Barama üçün məhsul subsidiyası alanlar:

/assets/upload/files/Barama.xlsx

Pambıq üçün məhsul subsidiyası alanlar:

/assets/upload/files/Pambiq.xlsx

Tütün üçün məhsul subsidiyası alanlar:

/assets/upload/files/Tutun.xlsx

Şəkər çuğunduru üçün məhsul subsidiyası alanlar:

/assets/upload/files/Sekercugunduru.xlsx

Toxum subsidiyası alanlar:

/assets/upload/files/Toxum.xlsx