SUBSIDIYA: HESABATLILIQ

2020-ci ilin payız əkinlərinə görə əkin subsidiyası almış fermerlər:

/assets/upload/files/website%20hesabat%20-%20%C6%8Fkin%20subsidiyas%C4%B1.xlsx