Contract award for Construcution of WUA Offices...

Baku, May 8, 2019

 

Contract Award

 

Project Name: Integrated Rural Development Project

Agency for Agro Credit and Development under the Ministry of Agriculture

of the Republic of Azerbaijan

Mode of Financing: Ordinary Istisna’a, Istisna’a under Jeddah Declaration

 Financing No: Az-034, 035, 036

Contract/Bid No. RIDS-W-4A Construction of Water Users Associations Offices

Duration of Contract: May, 2019 – September, 2019

 

 

Participating Bidders:

 

Name

Read-out Prices (AZN)

“Hovers Group” LLC

1,187,892.00

“SS Inshaat” LLC

1,281,094.00

“BRPG” LLC

1,300,145.00

“Ramco” LLC

1,110,434.37

“Barama ARPA Consulting” JV

1,171,039.73

 

Evaluated Bidders:

 

Name

Evaluated Prices (AZN)

“Hovers Group” LLC

1,187,892.00

“Ramco” LLC

1,213,252.94 (corrected due to arithmetical errors)

 

Rejected Bidders:

 

Name

Rejection reasons

“SS Inshaat” LLC

Non-provision of Bid Security

“BRPG” LLC

Non-provision of Bid Security

“Barama ARPA Consulting” JV

Non-responsiveness of Bid Security; inconsistencies in bid

 

Awarded Bidder:

 

Name

Contract amount (AZN)

“Hovers Group” LLC

1,187,892.00

 

Bakı ş., 8 may 2019-cu il
 
Müqavilənin təltif edilməsi

 

Layihə adı: Kənd Yerlərinin Kompleks İnkişafı Layihəsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi

Maliyyəşmə növü: Adi Istisna, Ciddə Bəyannaməsi çərçivəsində İstisna Sazişi

 Maliyyələşmə No: Az-034, 035, 036

Müqavilə No. RIDS-W-4A Sudan İstifadə edən Birliklər üçün Ofis Binalarının Tikintisi

Müqavilə müddəti: May, 2019 – Sentyabr, 2019

 

 

Iştirak edən İddiaçılar:

 

Ad

Elan olunmuş qiymətlər  (AZN)

“Hovers Group” MMC

1,187,892.00

“SS Inşaat” MMC

1,281,094.00

“BRPG” MMC

1,300,145.00

“Ramco” MMC

1,110,434.37

“Barama ARPA Consulting” BM

1,171,039.73

 

Qiymətləndirilən Təkliflər:

 

Ad

Qiymətləndirilən Təklif məbləği (AZN)

“Hovers Group” MMC

1,187,892.00

“Ramco” MMC

1,213,252.94 (arifmetik səhvlər düzəldilmiş )

 

İmtina edilən Təkliflər:

 

Ad

İmtina səbəbi

“SS Inşaat” MMC

Təklifin Təminatının təqdim edilməmsi

“BRPG” MMC

Təklifin Təminatının təqdim edilməmsi

“Barama ARPA Consulting” BM

Təklifin Təminatında və Qiymət Təklifində uyğunsuzluqların olması

 

Qalib Şirkət:

 

Ad

Müqavilə məbləği (AZN)

“Hovers Group” MMC

1,187,892.00