Contract award for Construction...

Baku, May 9, 2019

 

Contract Award

 

Project Name: Integrated Rural Development Project

Agency for Agro Credit and Development under the Ministry of Agriculture

of the Republic of Azerbaijan

Financing source: International Fund for Agricultural Development (IFAD)

 Financing No: I-838-AZ

Contract/Bid No. IRDP-ICB-2.1.2.4 Construction Works on Rehabilitation of Sheki Base Station of the Cropping Husbandry Scientific Research Institute

Duration of Contract: May, 2019 – October, 2019

 

 

Participating Bidders:

 

Name

Read-out Prices (AZN)

“SS Inshaat” LLC

2,014,969.00

“Hovers Group” LLC (JV between “Hovers Group LLC and “AIKON Construction” LLC)

 

2,736,822.00

“SDS Group” LLC

3,037,601.68

 

Evaluated Bidders:

 

Name

Evaluated Prices (AZN)

“Hovers Group” LLC (JV between “Hovers Group LLC and “AIKON Construction” LLC)

 

2,736,822.00

 

Rejected Bidders:

 

Name

Rejection reasons

“SS Inshaat” LLC

Non-meeting of requirements of ITB and non-provision of mandatory documents  

“SDS Group” LLC

Non-provision of Bid Security

 

Awarded Bidder:

 

Name

Contract amount (AZN)

“Hovers Group” LLC (JV between “Hovers Group LLC and “AIKON Construction” LLC)

 

2,736,822.00

 

 

 

Bakı ş., 9 may 2019-cu il
 
Müqavilənin təltif edilməsi

 

Layihə adı: Kənd Yerlərinin Kompleks İnkişafı Layihəsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi

Maliyyə mənbəyi: Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Belnəlxalq Fond (IFAD)

 Maliyyələşmə No: I-838-AZ

Müqavilə No. IRDP-ICB-2.1.2.4 – Əkinçilik Elmi-Tətqiqat İnstitutunun Şəki Dayaq Məntəqəsinin tikintisi

Müqavilənin müddəti: May, 2019 – Oktyabr, 2019

 

 

Iştirak edən İddiaçılar:

 

Ad

Elan olunmuş qiymətlər (AZN)

“SS Inşaat” MMC

2,014,969.00

“Hovers Group” MMC (“Hovers Group MMC və “AIKON Construction” MMC arasında BM)

 

2,736,822.00

“SDS Group” MMC

3,037,601.68

 

Qiymətləndirilən Təkliflər:

 

Ad

Qiymətləndirilən Təklif məbləği (AZN)

“Hovers Group” MMC (“Hovers Group MMC və “AIKON Construction” MMC arasında BM)

 

2,736,822.00

 

İmtina edilən Təkliflər:

 

Ad

İmtina səbəbi

“SS Inşaat” MMC

Şərtlər toplusundakı tələblərə cavab verilməməsi və lazımı sənədlərin təqdim olunmaması   

“SDS Group” MMC

Təklifin Təminatının təqdim olunmaması   

 

Qalib Şirkət:

 

Ad

Müqavilə məbləği (AZN)

“Hovers Group” MMC (“Hovers Group MMC və “AIKON Construction” MMC arasında BM)

 

2,736,822.00