Contract award for Irrigation...


      Baku, May 23, 2019

 
Contract Award

 

Project Name: Integrated Rural Development Project

Agency for Agro Credit and Development under the Ministry of Agriculture

of the Republic of Azerbaijan

Mode of Financing: Ordinary Istisna’a, Istisna’a under Jeddah Declaration

 Financing No: Az-034, 035, 036

Contract/Bid No. RIDS-W-3-A Irrigation of 4000 hectares of land in Aran settlement of Aydinliq WUA of Yevlakh Region

Duration of Contract: May, 2019 – August, 2020

 

 

Participating Bidders:

 

Name

Read-out Prices (AZN)

“Ramco” LLC

11,677,911.60

“Korpu-Bina-Tikinti” LLC

12,470,570.80

Mehmet Gunesh Insaat Yatirim Sanayi ve Ticaret A. S.

12,304,700.01

“Akelik Group” OJSC

12,965,403.31

Fermak Inshaat Taahhut A. S.

12,402,301.07

“Caspian Service” LLC

13,289,632.32

“Hydro Service” LLC

13,187,994.36

 

Evaluated Bidders:

 

Name

Evaluated Prices (AZN)

“Ramco” LLC

12,978,798.43 (corrected due to arithmetical errors)

“Korpu-Bina-Tikinti” LLC

12,470,570.80

Mehmet Gunesh Insaat Yatirim Sanayi ve Ticaret A. S.

12,304,700.01

“Akelik Group” OJSC

13,022,521.20 (corrected due to arithmetical errors)

Fermak Inshaat Taahhut A. S.

12,402,301.07

 

Rejected Bidders:

 

Name

Rejection reasons

“Caspian Service” LLC

Non-provision of mandatory documents, incompleteness of Bid

“Hydro Service” LLC

Non-provision of mandatory documents, incompleteness of Bid

 

Awarded Bidder:

 

Name

Contract amount (AZN)

Mehmet Gunesh Insaat Yatirim Sanayi ve Ticaret A. S.

12,304,700.01

 

 

 

 

 

Bakı ş., 23 may 2019-cu il
 
Müqavilənin təltif edilməsi

 

Layihə adı: Kənd Yerlərinin Kompleks İnkişafı Layihəsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi

Maliyyəşmə növü: Adi Istisna, Ciddə Bəyannaməsi çərçivəsində İstisna Sazişi

 Maliyyələşmə No: Az-034, 035, 036

Müqavilə No. RIDS-W-3-A Yevlax rayonunun Aydınlıq SİB-in ərazisində Aran qəsəbəsinin 4000 ha sahəsində suvarma sisteminin təmir-bərpa işləri

Müqavilənin müddəti: May, 2019 – Avqust, 2020

 

 

Iştirak edən İddiaçılar:

 

Ad

Elan olunmuş qiymətlər (AZN)

“Ramco” MMC

11,677,911.60

“Körpü-Bina-Tikinti” MMC

12,470,570.80

Mehmet Gunesh Insaat Yatirim Sanayi ve Ticaret A. S.

12,304,700.01

“Akelik Group” OJSC

12,965,403.31

Fermak Inshaat Taahhut A. S.

12,402,301.07

“Caspian Service” MMC

13,289,632.32

“Hydro Service” MMC

13,187,994.36

 

Qiymətləndirilən Təkliflər:

 

Ad

Qiymətləndirilən Təklif məbləği (AZN)

“Ramco” MMC

12,978,798.43 (arifmetik səhvlər düzəldilmiş)

“Körpü-Bina-Tikinti” MMC

12,470,570.80

Mehmet Gunesh Insaat Yatirim Sanayi ve Ticaret A. S.

12,304,700.01

“Akelik Group” OJSC

13,022,521.20 (arifmetik səhvlər düzəldilmiş)

Fermak Inshaat Taahhut A. S.

12,402,301.07

 

İmtina edilən Təkliflər:

 

Ad

İmtina səbəbi

“Caspian Service” MMC

Şərtlər toplusundakı tələb olunan sənədlərin təqdim olunmaması, Qiymət Təklifinin natamamlığı  

“Hydro Service” MMC

Şərtlər toplusundakı tələb olunan sənədlərin təqdim olunmaması, Qiymət Təklifinin natamamlığı  

 

Qalib Şirkət:

 

Ad

Müqavilə məbləği (AZN)

Mehmet Gunesh Insaat Yatirim Sanayi ve Ticaret A. S.

12,304,700.01