Request for Expression of Interest...

Baku, May 28, 2019

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES)

 

Republic of Azerbaijan

Integrated Rural Development Project

Sector: Agriculture

CONSULTING SERVICES

 

Mode of Financing: Ordinary Istisna’a, Istisna’a under Jeddah Declaration

Financing No. AZ034/035/036

 

The Government of Azerbaijan has received a financing from the Islamic Development Bank (IsDB) toward the cost of the Integrated Rural Development Project, and it intends to apply part of the proceeds for consulting services. The services include capacity strengthening of 17 Water User Associations (WUA). The delivery period is about 5 (five) months. Please refer to the General Procurement Notice (GPN) for this project that appeared in Development Business, dated December 16, 2011.

 

The Agency for Ago Credit and Development under the Ministry of Agriculture now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must provide specific information which demonstrate that they are fully qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.). Experience in the following area or tasks shall be the minimum requirement for the assignment: solid capacity in delivering standard and customized training courses and various learning sessions, min 5 years of experience in development of institutional capacity building, strategy/model, implementation and evaluation; highly skilled pool of trainers (soft skills, entrepreneurship, finance/accounting, technical); experience in water usage and water management issues for households in rural areas. 

 

Consultants may express interests in the forms of association, validated by an agreement among members of the association which clearly specifies the type of association, i.e. a joint-venture, intermediate forms of association, or sub consultancy.

 

A consultant will be selected in accordance with the QCBS (Quality and Cost-Based Selection) procedures set out in the Guidelines for the Use of Consultants under Islamic Development Bank Financing May 2009, amended in February 2012.

 

Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours from 10:00 to 17:00 (local time).

 

Expressions of interest must be delivered to the address below by June 13, 2019.

 

Agency for Agro Credit and Development under the Ministry of Agriculture

Integrated Rural Development Project

Attention: Vugar Mehdiyev, Project Director

25E, Nobel ave., Baku White City Office Buildings, 3rd floor

Az1025, Baku, Azerbaijan

Tel:  (+99412) 525 01 18

Fax: (+99412) 525 01 14

E-mail: haciyevaaybeniz@gmail.com; vugar.mehdiyev@gmail.com; kamran.bayramov@gmail.com  

Web site: www.akia.gov.az 

 

Bakı ş., 28 may 2019-cu il

 

MARAQ İFADƏLƏRİ ÜÇÜN SORĞU

(MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ)

 

Azərbaycan Respublikası

Kənd Yerlərinin Kompleks İnkişafı Layihəsi

Sektor: Kənd Təsərrüfatı

MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

 

Maliyyələşdirmə: Ciddə Bəyannaməsi çərçivəsində İstisna Sazişi

Maliyyələşmə No. AZ034/035/036

 

Azərbaycan Hökuməti Kənd Yerlərinin Kompleks İnkişafı Layihəsinin maliyyələşdirilməsi üçün İslam İnkişaf Bankından (İİB) maliyyə vəsaiti almışdır və bu vəsaitlərin bir hissəsini məsləhətçi xidmətləri üçün istifadə etmək niyyətindədir. Xidmətlərə 17 Sudan İstifadəçilər Birliklərinin (SİB) bacarıqlarının gücləndirilməsi daxildir. Xidmətlərin göstərilmə müddəti təqribən 5 (beş) aydır. Zəhmət olmasa, 16 dekabr 2011-ci il tarixli İnkişaf Biznesi vebsaytında bu layihə üzrə verilmiş Ümumi Satınalma Elanına istinad edin.

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi hal-hazırda bu Xidmətlərin icra olunmasında maraqlı olduqlarını ifadə etmək üçün meyarlara uyğun gələn məsləhətçiləri dəvət edir.  Maraqlanan Məsləhətçilər bu Xidmətləri yerinə yetirmək üçün tam kvalifikasiyaya malik olduqlarını  göstərən konkret məlumatları təqdim etməlidirlər (broşuralar, oxşar tapşırıqların təsviri, oxşar vəziyyətlərdə təcrübə, işçi heyəti arasında müvafiq bacarıqların olması, və s.). Tapşırıq üçün minimum tələblərə aşağıdakı sahə və ya işlər üzrə təcrübə daxildir: standart və uyğunlaşdırılmış təlim kurslarının və müxtəlif öyrənmə sessiyalarının keçirilməsində əsaslı bacarıqlar, təşkilati bacarıqların artırılması, strategiya/model, icra və qiymətləndirmə üzrə minimum 5 il təcrübə; yüksək ixtisaslı təlimçilər komandası (ünsiyyət bacarıqları, sahibkarlıq, maliyyə/mühasibatlıq, texniki); kənd ərazilərində ev təsərrüfatları üçün sudan istifadə və suyun idarə edilməsi üzrə təcrübə. 

 

Məsləhətçilər assosiasiyanın növünü (məs.: birgə müəssisə, assosiasiyanın aralıq formaları və ya sub-məsləhət xidməti) aydın göstərən, assosiasiyanın üzvləri arasında bağlanmış müqavilə ilə assosiasiya şəklində də maraqlarını ifadə edə bilərlər.

 

Məsləhətçi İslam İnkişaf Bankının Maliyyələşdirməsi çərçivəsində Məsləhətçilərdən İstifadə üçün Qaydalarda (May 2009-cu il tarixli, 2012-ci ilin fevral ayında düzəliş edilmiş) göstərilmiş QCBS (Keyfiyyət və Qiymət Əsasında Seçim) prosedurlarına uyğun olaraq seçiləcək.

 

Maraqlanan məsləhətçilər iş saatları ərzində saat 10:00-dan 17:00-a kimi (yerli vaxtla) aşağıdakı ünvandan əlavə məlumat ala bilərlər.

 

Maraq ifadələri 13 iyun 2019-cu il tarixə kimi aşağıdakı ünvana çatdırılmalıdır.

 

            Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi

            Kənd Yerlərinin Kompleks İnkişafı Layihəsi

            Kimə: Vüqar Mehdiyev, Layihə Direktoru

            Nobel prospekti 25E, Bakı Ağ Şəhər Ofis Binası, 3 mərtəbə

            Az1025, Bakı, Azərbaycan

            Tel:  (+99412) 525 01 18

            Faks: (+99412) 525 01 14

            E-mail: haciyevaaybeniz@gmail.com; vugar.mehdiyev@gmail.com;                 kamran.bayramov@gmail.com  

          Vebsayt: www.akia.gov.az