Tender elanı...

Azərbaycan Respublikası

Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi

Kredit No: 8286-Az

Müqavilənin adı:

İstinad No (Satınalma Planına uyğuna olaraq): A1/G-9a 

 1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi ilə bağlı Dünya Bankından maliyyə vəsaiti qəbul etmişdir və alətlərin təmin olunması vasitəsilə dövlət nəzarəti və yoxlamaya dəstəklə bağlı müqavilə çərçivəsində gəlirlərin bir hissəsini ödəmələrə tətbiq etməyi planlaşdırır.
 1. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi / Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi texniki vəsaitlərin təmin olunması vasitəsilə dövlət nəzarəti və yoxlamaya dəstəklə bağlı uyğun təklifçiləri qiymət təklifi verməyə dəvət edir.

Bilik-bacarıq sonrası tələbləri:

(a)     Əgər Qiymət Təklifçisi istehsalçıdırsa:

(i)      Maliyyə imkanları

Qiymət təklifçisi yaxşı maliyyə vəziyyətinə malik olması ilə bağlı sənədli sübut təqdim etməlidir:

 1. Qiymət təklifçisi aşağıdakı maliyyə tələblərini təmin edən sənədli sübut təqdim etməlidir:  Qiymət təklifçisinin son üç illik (2016-2017-2018) orta illik dövriyyəsi 600.000 AZN-ə bərabər və ya onun ekvivalenti olmalıdır. İlin başlanğıcında və sonunda nağd ortalamaları və nağd ekvivalentləri son üç ildə (2016-2017-2018) müsbət olmalıdır; Sıfır (0) vergi və sosial təhlükəsizlik öhdəlikləri.

(ii)     Təcrübə və texniki potensial:

 • İddiaçı ən azı 1 (bir) il İT avadanlığı/proqram təminatı və s.təchizatı və dəstəyi təcrübəyə malik olmalıdır.
 • İddiaçı son üç (3) il ərzində (2016 – 2017 – 2018) müqavilə dəyəri 400.000 AZN-dən (dörd yüz min manat) az olmayan analoji və ya oxşar İT avadanlıq və proqram təminatının satın alınması və quraşdırılması ilə əlaqədar ən azı 1 uğurlu  müqavilə bağlamalıdır. 2019-cu ildə müvəffəqiyyətlə başa çatmış müqavilə də uyğun sayılacaq

 

Qeyd: Birgə müəssisələrlə bağlı sıralanan tələblər ümumi şəkildə Birgə Müəssisənin tərəfdaşlarına tətbiq olunacaq. Əlavə olaraq, Birgə Müəssisənin bütün üzvləri tələb olunan texniki sahədə təcrübəyə malik olmalıdır və Birgə Müəssisənin hər bir üzvü tələb olunan dövriyyənin ən az 25%-ni həyata keçirməlidir.

(iii)   Sənədli sübutlar

Qiymət təklifçisi iddia etdiyi malların aşağıdakı istifadə şərtlərinə cavab verdiyini göstərmək üçün sənədli sübutlar təqdim etməlidir:

 • Elektrik avadanlıqları Azərbaycanın mövcud elektrik təchizatı sisteminin tələblərinə cavab verməlidir; t/o
 • Bütün mallar təyinatına uyğun olmalıdır – yəni, Bölmə VII-də verilən tələb olunan texniki spesifikasiyalar, Tələblər Planı, Texniki Spesifikasiyalarla uyğunluq təşkil etməlidir.

 

(b)     Əgər Qiymət Təklifçisi istehsalçı deyilsə:

İddiaçı istehsalçı deyilsə, lakin İstehsalçının sertifikat Forması (IV Bölmə, Tender Formaları) altında İstehsalçı adından Mallar təklif edərsə, İstehsalçı yuxarıdakı keyfiyyətləri (i), (ii), (iii) aşağıdakı şərtlərə birlikdə göstərilməlidir.

Rezervasyon: Bir neçə istehsalçı olduqda, hər bir istehsalçı tələb olunan texniki sahədə təcrübəyə malik olmalıdır və oxşar təkliflərin illik təklifi bu təklif üçün təklif olunan məhsulların ümumi qiymətindən 2 (iki) dəfədən çox olmalıdır. İllik dövriyyə tələbi məcmu olaraq fərqli istehsalçılara tətbiq ediləcəkdir. Hər bir istehsalçı tələb olunan texniki təcrübəyə sahib olmalıdır və illik dövriyyəsi bu təklif üçün təklif olunan məhsulların ümumi qiymətindən ən azı iki dəfə artıq olmalıdır.

 1. Tender 2011-ci il, yanvar ayında nəşr olunmuş və 2014-cü il, iyul ayında düzəliş olunmuş Dünya Bankı Təlimatları - Dünya Bankının Borcalanları tərəfindən BYİB Kreditləri və BİA Kreditləri və Qrantlar üzrə Malların Satınalması, İşlər və          Qeyri-Məsləhət Xidmətləri ilə bağlı Dünya Bankının Təlimatlarında verilən qaydada Milli Müsabiqəli Tender prosedurları vasitəsilə həyata keçiriləcək. Əlavə olaraq, Dünya Bankının maraqların toqquşması siyasətini əks etdirən 1.6 və 1.7 bəndlərə baxın.
 1. Maraqlı qiymət təklifçiləri Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi / Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsində cənab Anar Əzimovdan daha ətraflı məlumat əldə edə bilərlər (a.azimov@akia.gov.az; anarazim@gmail.com; n.isgandarova@akia.gov.az, nargiz.acip@gmail.com) və verilən aşağıdakı ünvanda saat 09.00 – 18:00 arası tender sənədlərini əldə edə bilərlər.     

                                  

 1. İngilis dilində olan tender sənədlərinin tam komplekti maraqlı qiymət təklifçiləri tərəfindən aşağıdakı ünvana yazılı müraciət təqdim edildikdən və 200 AZN-dən ibarət geri qaytarılmayan məbləği ödənildikdən sonra əldə edilə bilər. Ödəniş vasitəsi bank köçürməsi və ya xüsusi hesab nömrəsinə birbaşa depozit olacaq. Sənəd poçt və ya kuriyer vasitəsilə göndəriləcək.

 

 

 

 

 

Benefisiar: Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi / Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi                                                

 

 

 

Benefisiarın VÖEN-i: 1700428481

Benefisiarın bankı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti,, Premier Müştəri Xidmətləri Şöbəsi

S.W.I.F.T: IBAZAZ2X

Bank Kodu: 805250

Bankın VÖEN-i: 9900001881

Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944 Azərbaycan Mərkəzi Bank  (AZN)

Müxbir hesab: 36083186 Citibank N.A, New York, NY; SWIFT kodu: CITIUS33XX (ABŞ dolları üçün)

 

Benefisiarın AZN ilə hesabı:  AZ03IBAZ38090069449330335120

Benefisiarın USD ilə hesabı: AZ73IBAZ38190078409330335120

 1. Təkliflər 2019-cu il, 21 oktyabr, yerli vaxtla saat 15:00-a qədər aşağıdakı ünvana çatdırılmalıdır. Elektron təkliflərə icazə verilmir. Gecikmiş təkliflər qəbul olunmayacaq. Tender sənədləri ingilis dilində olmalıdır. Təkliflər 2019-ci il, 21 oktyabr tarixində, yerli vaxtla saat 15:15-də aşağıdakı ünvanda iştirak etmək istəyən təklifçilərin nümayəndələrinin iştirakı ilə açılacaq.
 2. Bütün təkliflər tender zəmanəti ilə birlikdə təqdim olunacaq: 10000 AZN (on  min manat)
 3. Ünvan aşağıdakı kimidir: 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi / Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi                                                 

Təkliflərin təqdim olunacağı yer: 3-cü mərtəbə                         

Təkliflərin açılacağı yer: 3-cü mərtəbə, konfrans otağı

Göndəriləcək şəxs: Cənab Anar Əzimov

Layihə direktoru

Azərbaycan, Bakı, AZ1025, Baku White City Biznes Mərkəzi, Nobel prospekti, 25 E

Tel: (+99412) 5250117/3015

Email: a.azimov@akia.gov.az; anarazim@gmail.comgunelsafaraliyeva@gmail.com;

n.isgandarova@akia.gov.az; nargiz.acip@gmail.com;

Veb sayt: www.akia.gov.az

Azərbaycan Respublikası

Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi

Kredit No: 8286-Az

Müqavilənin adı:

İstinad No (Satınalma Planına uyğuna olaraq): A1/G-9a 

 1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi ilə bağlı Dünya Bankından maliyyə vəsaiti qəbul etmişdir və alətlərin təmin olunması vasitəsilə dövlət nəzarəti və yoxlamaya dəstəklə bağlı müqavilə çərçivəsində gəlirlərin bir hissəsini ödəmələrə tətbiq etməyi planlaşdırır.
 1. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi / Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi texniki vəsaitlərin təmin olunması vasitəsilə dövlət nəzarəti və yoxlamaya dəstəklə bağlı uyğun təklifçiləri qiymət təklifi verməyə dəvət edir.

Bilik-bacarıq sonrası tələbləri:

(a)     Əgər Qiymət Təklifçisi istehsalçıdırsa:

(i)      Maliyyə imkanları

Qiymət təklifçisi yaxşı maliyyə vəziyyətinə malik olması ilə bağlı sənədli sübut təqdim etməlidir:

 1. Qiymət təklifçisi aşağıdakı maliyyə tələblərini təmin edən sənədli sübut təqdim etməlidir:  Qiymət təklifçisinin son üç illik (2016-2017-2018) orta illik dövriyyəsi 600.000 AZN-ə bərabər və ya onun ekvivalenti olmalıdır. İlin başlanğıcında və sonunda nağd ortalamaları və nağd ekvivalentləri son üç ildə (2016-2017-2018) müsbət olmalıdır; Sıfır (0) vergi və sosial təhlükəsizlik öhdəlikləri.

(ii)     Təcrübə və texniki potensial:

 • İddiaçı ən azı 1 (bir) il İT avadanlığı/proqram təminatı və s.təchizatı və dəstəyi təcrübəyə malik olmalıdır.
 • İddiaçı son üç (3) il ərzində (2016 – 2017 – 2018) müqavilə dəyəri 400.000 AZN-dən (dörd yüz min manat) az olmayan analoji və ya oxşar İT avadanlıq və proqram təminatının satın alınması və quraşdırılması ilə əlaqədar ən azı 1 uğurlu  müqavilə bağlamalıdır. 2019-cu ildə müvəffəqiyyətlə başa çatmış müqavilə də uyğun sayılacaq

 

Qeyd: Birgə müəssisələrlə bağlı sıralanan tələblər ümumi şəkildə Birgə Müəssisənin tərəfdaşlarına tətbiq olunacaq. Əlavə olaraq, Birgə Müəssisənin bütün üzvləri tələb olunan texniki sahədə təcrübəyə malik olmalıdır və Birgə Müəssisənin hər bir üzvü tələb olunan dövriyyənin ən az 25%-ni həyata keçirməlidir.

(iii)   Sənədli sübutlar

Qiymət təklifçisi iddia etdiyi malların aşağıdakı istifadə şərtlərinə cavab verdiyini göstərmək üçün sənədli sübutlar təqdim etməlidir:

 • Elektrik avadanlıqları Azərbaycanın mövcud elektrik təchizatı sisteminin tələblərinə cavab verməlidir; t/o
 • Bütün mallar təyinatına uyğun olmalıdır – yəni, Bölmə VII-də verilən tələb olunan texniki spesifikasiyalar, Tələblər Planı, Texniki Spesifikasiyalarla uyğunluq təşkil etməlidir.

 

(b)     Əgər Qiymət Təklifçisi istehsalçı deyilsə:

İddiaçı istehsalçı deyilsə, lakin İstehsalçının sertifikat Forması (IV Bölmə, Tender Formaları) altında İstehsalçı adından Mallar təklif edərsə, İstehsalçı yuxarıdakı keyfiyyətləri (i), (ii), (iii) aşağıdakı şərtlərə birlikdə göstərilməlidir.

Rezervasyon: Bir neçə istehsalçı olduqda, hər bir istehsalçı tələb olunan texniki sahədə təcrübəyə malik olmalıdır və oxşar təkliflərin illik təklifi bu təklif üçün təklif olunan məhsulların ümumi qiymətindən 2 (iki) dəfədən çox olmalıdır. İllik dövriyyə tələbi məcmu olaraq fərqli istehsalçılara tətbiq ediləcəkdir. Hər bir istehsalçı tələb olunan texniki təcrübəyə sahib olmalıdır və illik dövriyyəsi bu təklif üçün təklif olunan məhsulların ümumi qiymətindən ən azı iki dəfə artıq olmalıdır.

 1. Tender 2011-ci il, yanvar ayında nəşr olunmuş və 2014-cü il, iyul ayında düzəliş olunmuş Dünya Bankı Təlimatları - Dünya Bankının Borcalanları tərəfindən BYİB Kreditləri və BİA Kreditləri və Qrantlar üzrə Malların Satınalması, İşlər və          Qeyri-Məsləhət Xidmətləri ilə bağlı Dünya Bankının Təlimatlarında verilən qaydada Milli Müsabiqəli Tender prosedurları vasitəsilə həyata keçiriləcək. Əlavə olaraq, Dünya Bankının maraqların toqquşması siyasətini əks etdirən 1.6 və 1.7 bəndlərə baxın.
 1. Maraqlı qiymət təklifçiləri Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi / Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsində cənab Anar Əzimovdan daha ətraflı məlumat əldə edə bilərlər (a.azimov@akia.gov.az; anarazim@gmail.com; n.isgandarova@akia.gov.az, nargiz.acip@gmail.com) və verilən aşağıdakı ünvanda saat 09.00 – 18:00 arası tender sənədlərini əldə edə bilərlər.     

                                  

 1. İngilis dilində olan tender sənədlərinin tam komplekti maraqlı qiymət təklifçiləri tərəfindən aşağıdakı ünvana yazılı müraciət təqdim edildikdən və 200 AZN-dən ibarət geri qaytarılmayan məbləği ödənildikdən sonra əldə edilə bilər. Ödəniş vasitəsi bank köçürməsi və ya xüsusi hesab nömrəsinə birbaşa depozit olacaq. Sənəd poçt və ya kuriyer vasitəsilə göndəriləcək.

 

 

 

 

 

Benefisiar: Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi / Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi                                                

 

 

 

Benefisiarın VÖEN-i: 1700428481

Benefisiarın bankı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti,, Premier Müştəri Xidmətləri Şöbəsi

S.W.I.F.T: IBAZAZ2X

Bank Kodu: 805250

Bankın VÖEN-i: 9900001881

Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944 Azərbaycan Mərkəzi Bank  (AZN)

Müxbir hesab: 36083186 Citibank N.A, New York, NY; SWIFT kodu: CITIUS33XX (ABŞ dolları üçün)

 

Benefisiarın AZN ilə hesabı:  AZ03IBAZ38090069449330335120

Benefisiarın USD ilə hesabı: AZ73IBAZ38190078409330335120

 1. Təkliflər 2019-cu il, 21 oktyabr, yerli vaxtla saat 15:00-a qədər aşağıdakı ünvana çatdırılmalıdır. Elektron təkliflərə icazə verilmir. Gecikmiş təkliflər qəbul olunmayacaq. Tender sənədləri ingilis dilində olmalıdır. Təkliflər 2019-ci il, 21 oktyabr tarixində, yerli vaxtla saat 15:15-də aşağıdakı ünvanda iştirak etmək istəyən təklifçilərin nümayəndələrinin iştirakı ilə açılacaq.
 2. Bütün təkliflər tender zəmanəti ilə birlikdə təqdim olunacaq: 10000 AZN (on min manat)
 3. Ünvan aşağıdakı kimidir: 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi / Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi                                                 

Təkliflərin təqdim olunacağı yer: 3-cü mərtəbə                         

Təkliflərin açılacağı yer: 3-cü mərtəbə, konfrans otağı

Göndəriləcək şəxs: Cənab Anar Əzimov

Layihə direktoru

Azərbaycan, Bakı, AZ1025, Baku White City Biznes Mərkəzi, Nobel prospekti, 25 E

Tel: (+99412) 5250117/3015

Email: a.azimov@akia.gov.az; anarazim@gmail.comgunelsafaraliyeva@gmail.com;

n.isgandarova@akia.gov.az; nargiz.acip@gmail.com;

Veb sayt: www.akia.gov.az