Texnikalar

Hesablama qaydası

  • Subsidiya məbləği gömrük dəyərinin 40%-ni təşkil edir
  • Qiymətləndirci tərəfindən müəyyən olunmuş qiymətin minimum 20%-i ilkin ödəniş edilir
  • Qiymətləndirici tərəfin texnika dəyərinin 20% hissəsini ilkin ödəniş olaraq tələb edir
  • Qiymətləndirci tərəfindən müəyyən olunmuş qiymətin geridə qalan məbləği bank tərəfindən faizsiz kredit olaraq ödənilir.

*Satış qiyməti qiymətləndirmə dəyərindən çox olarsa artıq olan hissə müştəri tərəfindən ödənilir

Nümunə

  • Gömrük dəyəri - 20.000 AZN
  • Qiymətləndirmə dəyəri - 25.000 AZN

Subsidiya məbləği

  • Gömrük dəyərinin 40% (20,000 * 40% = 8,000 AZN)

İlkin ödəniş

  • Qiymətləndirmə dəyərinin 20% (25,000 * 20% = 5,000 AZN)

Kredit məbləği

  • 25,000 – 8,000 – 5,000 = 12,000 AZN