Kənd yerlərində həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün məşğulluq imkanlarının araşdırılması layihəsi

  • HOME PAGE
  • Kənd yerlərində həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün məşğulluq imkanlarının araşdırılması layihəsi
Layihənin/Proqramın adı
Kənd yerlərində həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün məşğulluq imkanlarının araşdırılması layihəsi
Layihənin/Proqramın məqsədi
Kənd yerlərində, xüsusən gənclər, qadınlar və həssas qruplar arasında daha yüksək məşğulluq ehtimalı olanları müəyyən etmək üçün potensial kənd-ərzaq dəyər zəncirlərinin hərtərəfli təhlilini aparmaq;
Biznes mühitinin, xüsusən də hədəf kənd fermerləri (gənclər, qadınlar) üçün maliyyə, vəsaitlər, bazarlara çıxışın qiymətləndirilməsi;
Milli səviyyəyə qədər genişləndirilə bilən xüsusi hazırlanmış layihə müdaxilələrini hazırlamaq;
Kənd yerlərində məşğulluq layihələrinin həyata keçirilməsi üçün tam layihə təklifi hazırlamaq.
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)
İcra müddəti
2023 – 2024-cü illər