Azərbaycanın kənd yerlərində kiçik və orta fermerlərin bazar rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə kənd təsərrüfatı (istehsal və istehsal-istehlak) kooperativlərinin təşviqi layihəsi

  • HOME PAGE
  • Azərbaycanın kənd yerlərində kiçik və orta fermerlərin bazar rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə kənd təsərrüfatı (istehsal və istehsal-istehlak) kooperativlərinin təşviqi layihəsi
Layihənin adı
 
Azərbaycanın kənd yerlərində kiçik və orta fermerlərin bazar rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə kənd təsərrüfatı (istehsal və istehsal-istehlak) kooperativlərinin təşviqi layihəsi 
Layihənin məqsədi
 
  • İstehsal-istehlak kooperativlərinin yaradılması
  • Səmərəli fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaxşılaşdırılması
  • Kiçik və orta fermerlərin bazarda rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)
İcra müddəti
2023-2024cü illər