Low interest loans

                         200 000₼  -dək

                                   Kreditin verilmə şərtləri                       

  • 15 001 manatdan 30 000 manatadək - kiçikhəcimli kreditlər - 3 ilədək;
  • 30 001 manatdan 100 000 manatadək - ortahəcimli kreditlər - 3 ilədək;
  • 100 001 manatdan 200 000 manatadək - irihəcimli kreditlər - 5 ilədək;
  • Bağçılıq sahəsi üzrə kreditlər - 6 ilədək

Faiz dərəcəsi   7% - dək

Kooperativlərə kreditlər üzrə 5%- dək

Güzəşt müddəti:

  • Kiçik və ortahəcmli kreditlər üçün - 18 ayadək
  • İrihəcmli kreditlər üçün - 24 ayadək
  • Bağçılıq sahəsi üzrə - 36 ayadək

                                           

* Krediti və ya lizinq əldə etmək üçün AKİA web səhifəsində  qeyd edilən müvəkkil kredit təşkilatlarına müraciət edin.  
* Krediti və ya lizinq borclarını tam və vaxtında ödəmək hər bir borcalanın fərdi məsuliyyətidir.