Aqrar subsidiya şurası

 Aqrar Subsidiya Şurası bitkiçilik sahəsində 2023-cü il üzrə bitkilər və regionlara görə əkin, məhsul və toxum əmsallarının, toxum və ting kvotalarının və əkin ehtiyaclarının müəyyən edilməsinə dair 2022-ci il 8 dekabr tarixli iclasının 7 saylı protokolundan
                                                                                     ÇIXARIŞ
Aqrar Subsidiya Şurası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”nın 2.4-cü bəndinə müvafiq olaraq
                                                                                 QƏRARA ALIR:
 1. 2023-cü ildə əkin əmsalları və əkin subsidiyasının məbləği kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:
 
Bitki növləri
Əkin əmsalı
Əkin subsidiyası (manat/ha)
1.1.
Çəltik:
 
 
1.1.1.
əsas əkinlər
1,8
360
1.1.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
1.2.
Soya:
 
 
1.2.1.
əsas əkinlər
1,4
280
1.2.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
1.3.
Qarğıdalı:
 
 
1.3.1.
əsas əkinlər
1,1
220
1.3.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
1.4.
Darı:
 
 
1.4.1.
əsas əkinlər
1,1
220
1.4.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
1.5.
Sorqo:
 
 
1.5.1.
əsas əkinlər
0,7
140
1.5.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
1.6.
Digər dənli və dənli paxlalılar (buğda, arpa, çovdar, vələmir, noxud, lobya, mərci və s.)
1,1
220
1.7.
Qarabaşaq
1,1
220
1.8.
Yer fındığı
1,1
220
1.9.
Zəfəran
2,2
440
1.10.
Günəbaxan:
 
 
1.10.1.
əsas əkinlər
1,2
240
1.10.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
1.11.
Kartof:
 
 
1.11.1.
əsas əkinlər
1,4
280
1.11.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
1.12.
Tərəvəz
1,15
230
1.13.
Bostan bitkiləri
1,1
220
1.14.
Yonca
0,25
50
1.15.
Digər bitkilər (pambıq, tütün və şəkər çuğunduru istisna olmaqla)
0,65
130
1.16.
Üzüm:
 
 
1.16.1.
2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək dəniz səviyyəsindən 400 metrdən hündürdə yerləşən ərazilərdə salınan bağlar
40,0
8000
1.16.2.
1.16.1-ci yarımbənddə müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla 2020-ci ildən salınan bağlar
3,2
640
1.16.3.
2020-ci ildən əvvəl salınmış bağlar
1,25
250
1.17.
Çay:
 
 
1.17.1.
2019-cu ildən salınan plantasiyalar
3,7
740
1.17.2.
2019-cu ildən əvvəl salınmış plantasiyalar
1,25
250
1.18.
Meyvə:
 
 
1.18.1.
İntensiv meyvə bağları:
 
 
1.18.1.1.
2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək boş olan meşə fondu torpaqlarında və ya dağ və dağətəyi ərazilərdə salınan fındıq bağları
25,0
5000
1.18.1.2.
2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək salınan nar bağları
15,0
3000
1.18.1.3.
2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək deqradasiyaya uğramış və bonitet balı aşağı olan torpaq sahələrində salınan zeytun bağları
28,0
5600
1.18.1.4.
2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək salınan limon və kinkan bağları
58,0
11600
1.18.1.5.
2022-ci ilin sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək salınan naringi və portağal bağları
48,0
9600
1.18.1.6.
1.18.1.1-1.18.1.5-ci yarımbəndlərdə müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla 2020-ci ildən salınan bağlar
3,65
730
1.18.1.7.
2020-ci ildən əvvəl salınmış bağlar
1,25
250
1.18.2.
Digər meyvə bağları:
 
 
1.18.2.1.
2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək salınan şabalıd bağları
4,0
800
1.18.2.2.
1.18.2.1-ci yarımbənddə müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla digər meyvə bağları
1,25
250
1.19.
Giləmeyvə:
 
 
1.19.1.
2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş kivi bağları
48
9600
1.19.2.
2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş moruq bağları
16,0
3200
1.19.3.
2022-ci ildə sentyabrın 1-dək salınmış və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş kivi bağları
3,2
640
1.19.4.
1.19.1.-1.19.3-cü yarımbəndlərdə müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla digər giləmeyvə sahələri
1,15
230
 
 1. Bu Qərarın birinci hissəsində qarğıdalı, günəbaxan, soya, darı, sorqo, çəltik və kartof bitkiləri üzrə əsas əkinlərə 2023-cü il mayın 31-dək, təkrar əkinlərə isə 2023-cü il iyunun 1-dən avqustun 31-dək aparılmış əkinlər aid edilsin.
 
 1. İntensiv meyvə bağlarına damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş aşağıdakı bağlar aid edilsin:
- alma, armud, gilas, albalı, gavalı, şaftalı (nektarin), ərik və alça bitkiləri üzrə 1 hektara minimum 650 ədəd vegetativ calaqaltı tingin əkildiyi bağlar;
- xurma və nar bitkiləri üzrə 1 hektara minimum 450 ədəd tingin əkildiyi bağlar;
- limon, kinkan, portağal, naringi və feyxoa bitkiləri üzrə 1 hektara minimum 650 ədəd tingin əkildiyi bağlar;
- fındıq bitkisi üzrə 1 hektara minimum 330 ədəd ocağın olduğu bağlar;
- badam bitkisi üzrə 1 hektara minimum 278 ədəd vegetativ calaqaltı tingin əkildiyi bağlar;
- qoz bitkisi üzrə 1 hektara minimum 238 ədəd tingin əkildiyi bağlar;
- əzgil, zoğal, iydə, əncir, zeytun və digər bitkilər üzrə 1 hektara minimum 330 ədəd tingin əkildiyi bağlar.
 
 1. Bu Qərarın 1.18.2-ci yarımbəndində digər meyvə bağları üzrə əkin əmsalı 1 hektara minimum 90 ədəd tingin əkildiyi bağlara şamil edilsin, əks halda 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 1.19.1-ci yarımbəndində kivi üzrə əkin əmsalı 1 hektara minimum 650 ədəd tingin əkildiyi bağlara şamil edilsin, 1 hektara 650 ədəddən az tingin əkildiyi kivi bağları üzrə əkin əmsalı bu qərarın 1.19.4-cü yarımbəndi ilə müəyyən edilən əkin əmsalına bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 1.19.2-ci yarımbəndində moruq üzrə əkin əmsalı 1 hektara minimum 4700 ədəd tingin əkildiyi bağlara şamil edilsin, 1 hektara 4700 ədəddən az tingin əkildiyi moruq bağları üzrə əkin əmsalı bu Qərarın 1.19.4-cü yarımbəndi ilə müəyyən edilən əkin əmsalına bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 1.1-ci bəndində çəltik üzrə əkin əmsalı Ağdaş, Ağsu, Astara, Biləsuvar, Göyçay, Lənkəran, Masallı, Salyan, Samux, Ucar, Yevlax, Şəki və Zərdab rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 1.16.1-ci yarımbəndində üzüm üzrə əkin əmsalı Ağdam, Ağsu, Cəlilabad, Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd, İsmayıllı, Qəbələ, Qobustan, Qubadlı, Lerik, Siyəzən, Şabran, Şamaxı, Şəki, Yardımlı və Zəngilan rayonlarında salınmış və “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq sığortalanmış üzüm bağlarına şamil edilsin, 2022-ci ilin sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək salınan və qeyd edilən tələblərə cavab verməyən üzüm bağları üzrə əkin əmsalı bu Qərarın
  16.2-ci yarımbəndində müəyyən edilmiş əkin əmsalına bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 1.17-ci bəndində çay üzrə əkin əmsalı Astara, Lənkəran, Masallı və Zaqatala rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 1.18-ci bəndində fındıq üzrə əkin əmsalı Ağdam, Ağdaş, Ağstafa, Ağsu, Balakən, İsmayıllı, Zaqatala, Zəngilan, Xaçmaz, Xocavənd, Qax, Qəbələ, Quba, Qubadlı, Oğuz, Qusar, Qazax, Tərtər, Tovuz, Şabran, Şamaxı, Şəki, Şəmkir və Yardımlı rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 1.18-ci və 1.19-cu bəndlərində limon, kinkan, naringi, portağal və kivi üzrə əkin əmsalları Astara, Lənkəran və Masallı rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. 2022-2023-cü təsərrüfat ili üzrə vahid əkin sahəsi elan edilən yerlərin siyahısı təsdiq edilsin (əlavə 1).
 
 1. 2023-cü ildə məhsul əmsalları və məhsul subsidiyasının məbləği xam pambıq, tütün, şəkər çuğunduru və buğda üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilsin.
 
Bitki növləri
Məhsul əmsalı
Subsidiyanın məbləği (manat/ton)
13.1.
Pambıq
0,9
180
13.2.
Tütün:
 
 
13.2.1.
        Virciniya sortu, yaş
0,15
30
13.2.2.
        digərləri:
 
 
13.2.2.1.
                       quru
1,0
200
13.2.2.2.
                       yaş
0,1
20
13.3.
Şəkər çuğunduru
0,09
18
13.4.
Buğda
0,5
100
 1. Bu Qərarın 13.1-ci bəndində pambıq üzrə məhsul əmsalı Ağcabədi, Ağdam, Ağsu, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Cəbrayıl, Cəlilabad, Füzuli, Goranboy, Hacıqabul, İmişli, Kürdəmir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Samux, Tərtər, Ucar, Yevlax və Zərdab rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 13.2-ci bəndində tütün üzrə məhsul əmsalı Ağstafa, Balakən, Gədəbəy, Goranboy, İsmayıllı, Lerik, Masallı, Oğuz, Qax, Qazax, Qəbələ, Şəki, Tovuz, Yardımlı və Zaqatala rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 13.4-cü bəndində buğda üzrə məhsul əmsalı Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən müasir suvarma sistemlərinin tətbiq edildiyi təsərrüfatlarda ərzaqlıq buğda istehsalı ilə bağlı öhdəlik götürmüş şəxslər tərəfindən istehsal olunan və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə və un dəyirmanlarına təhvil verilən ərzaqlıq buğdaya şamil edilsin, digər hallarda 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 
 1. 2023-cü ildə toxum əmsalları və toxum subsidiyasının məbləği kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:
Bitki növləri
Ölçü vahidi
Toxum əmsalı
Subsidiyanın məbləği (manatla)
Toxumlar üzrə
Buğda
1 kq
0,0004
0,08
Arpa
1 kq
0,0004
0,08
Çəltik
1 kq
0,0005
0,1
Qarğıdalı
1 kq
0,0015
0,3
Noxud
1 kq
0,0015
0,3
Pomidor
1 kq
0,09
18
Xiyar
1 kq
0,06
12
Soğan
1 kq
0,04
8
Kələm
1 kq
0,05
10
Kartof
1 kq
0,0005
0,1
Pambıq (lifli)
1 kq
0,0005
0,1
Pambıq (lifsiz)
1 kq
0,002
0,4
Yonca
1 kq
0,006
1,2
Tinglər üzrə
Alma
1 ədəd
0,0025
0,5
Armud
1 ədəd
0,0025
0,5
Gilas
1 ədəd
0,0025
0,5
Nar
1 ədəd
0,0025
0,5
Fındıq
1 ədəd
0,001
0,2
Üzüm
1 ədəd
0,001
0,2
Çay
1 ədəd
0,0003
0,06
 1. 2023-cü ildə bitkilər üzrə toxum kvotası toxum subsidiyasına təqdim edilmiş toxum və tinglərin miqdarı aşağıda verilmiş miqdardan çox olmadıqda, təqdim edilmiş toxum və tinglərin miqdarına, çox olduqda isə aşağıda verilmiş miqdara bərabər müəyyən edilsin:
Toxumlar üzrə:
Bitki növləri
Toxumların reproduksiyası
Toxumların miqdarı (ton)
Buğda
1-ci
7000
2-ci
59000
Arpa
1-ci
2200
2-ci
18000
Çəltik
1-ci
30
2-ci
-
Qarğıdalı
1-ci
210
2-ci
-
Noxud
1-ci
45
2-ci
-
Pambıq
1-ci
70
2-ci
70
Kartof
1-ci
2600
2-ci
7000
Pomidor
1-ci
0,4
2-ci
-
Xiyar
1-ci
0,4
2-ci
-
Soğan
1-ci
1,2
2-ci
0,8
Kələm
1-ci
1,0
2-ci
-
Yonca
1-ci
100
2-ci
55
 
Tinglər üzrə:
Bitki növləri
Tinglərin miqdarı (min ədəd)
Alma
106
Armud
80
Gilas
90
Nar
20
Fındıq
30
Üzüm
36
Çay
750
 
 1. 2023-cü ildə toxum subsidiyasının hesablanması üçün istifadə ediləcək əkin ehtiyacları (fermerlərə istifadələrində olan torpaq sahələrinin hər hektarına görə satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxum və tinglərin miqdarının yuxarı həddi) aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:
Bitki növləri
Əkin ehtiyacı
Toxumlar (kq/ha)
Buğda
220
Arpa
170
Çəltik
150
Qarğıdalı
22
Noxud
100
Pomidor
0,6
Xiyar
6
Soğan
12
Kələm
0,6
Kartof
3000
Pambıq:
 
              lifli
60
              lifsiz
22
Yonca
15
Tinglər (ədəd/ha)
Alma və armud:
 
                         intensiv bağlar üzrə
2500
                         digər bağlar üzrə
650
Gilas:
 
                         intensiv bağlar üzrə
800
                         digər bağlar üzrə
650
Nar:
 
                         intensiv bağlar üzrə
800
                         digər bağlar üzrə
450
Fındıq:
 
                         intensiv bağlar üzrə
1000
                         digər bağlar üzrə
330
Üzüm
2670
Çay
24000
 
 1. 2023-cü ildə əkin subsidiyasının verilməsi üçün “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq sığortalanmalı olan bitkilərə buğda, arpa, qarğıdalı, çəltik, çay, limon və fındıq bitkiləri aid edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 18.1.1-1.18.1.5-ci yarımbəndlərində müəyyən edilmiş meyvə bağları (kinkan bağları istisna olmaqla) üzrə əkin əmsalı “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq sığortalanmış bağlara şamil edilsin, qeyd edilən qanunun tələblərinə uyğun sığorta olunmayan və 1.18.1.1-1.18.1.5-ci yarımbəndlərində müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən meyvə bağları (kinkan bağları istisna olmaqla) üzrə əkin əmsalı bu qərarın 10-cu, 11-ci və 19-cu hissələrinin tələbləri nəzərə alınmaqla 1.18.1.6-cı yarımbəndi ilə müəyyən edilən əkin əmsalına bərabər qəbul edilsin.