Cənubi Qafqazda kəndlərin davamlı inkişafı üçün təbii sərvətlərin idarə edilməsi və ekosistem xidmətlərinin qorunması

  • Ana səhifə
  • Cənubi Qafqazda kəndlərin davamlı inkişafı üçün təbii sərvətlərin idarə edilməsi və ekosistem xidmətlərinin qorunması

                                                                                   

Layihənin/Proqramın adı
Cənubi Qafqazda kəndlərin davamlı inkişafı üçün təbii sərvətlərin idarə edilməsi və ekosistem xidmətlərinin qorunması" (ECOserve) proqramı
Layihənin/Proqramın məqsədi
Kənd əhalisinin enerji təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirməklə, Cənubi Qafqazda mövcud olan torpaqların istifadəsi sistemlərində təbii resursların davamlı və biomüxtəliflik-yönümlü istifadəsi üçün ilkin şərtlərin yaxşılaşdırılması
İcraçı təşkilat
GİZ - Almaniya Beynəlxalq əməkdaşlıq Cəmiyyəti
Donor təşkilat
Almaniya Federal İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyi (BMZ)
İcra müddəti
01.12.2018 - 30.11.2022