Kənd yerlərinin maliyyələşdirilmə çərçivəsi: Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin (AKİA) kredit əməliyyatlarının dəstəklənməsi

  • Ana səhifə
  • Kənd yerlərinin maliyyələşdirilmə çərçivəsi: Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin (AKİA) kredit əməliyyatlarının dəstəklənməsi
Layihənin adı
Kənd yerlərinin maliyyələşdirilmə çərçivəsi: Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin (AKİA) kredit əməliyyatlarının dəstəklənməsi
Layihənin məqsədi
Kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinin və kənd təsərrüfatı investisiyalarının təkmilləşdirilməsi üzrə strateji məqsədə töhfə
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)
İcra müddəti
2021 – 2023-cü illər