Kənd Yerlərinin Kompleks İnkişafı Layihəsi

                                                             

Layihənin adı:
Kənd Yerlərinin Kompleks İnkişafı Layihəsi
Layihənin məqsədi
Ərzaq təhlükəsizliyinin və gəlirlərin artırılması imkanlarının təkmilləşdirilməsi vasitəsilə Ağdaş, Yevlax, Şəki və Oğuz rayonlarının kəndlərində yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması
İcraçı təşkilat
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi 
Donor təşkilat 
İslam İnkişaf Bankı (İsDB)
Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Beynəlxalq Fond (IFAD)
Azərbaycan Hökuməti
İcra müddəti
 2012-2020-ci illər