Avropa İttifaqının Azərbaycanın Lənkəran-Astara iqtisadi rayonuna dəstəyi texniki yardım layihəsi

  • Ana səhifə
  • Avropa İttifaqının Azərbaycanın Lənkəran-Astara iqtisadi rayonuna dəstəyi texniki yardım layihəsi

                                                                                                              

Layihənin adı
Avropa İttifaqının Azərbaycanın Lənkəran-Astara iqtisadi rayonuna dəstəyi texniki yardım layihəsi
Layihənin məqsədi
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və eyni zamanda iqtisadi baxımdan təmin olunmuş regionların balanslaşdırılmış və inklüziv inkişafının davam etdirilməsi sahəsində göstərdiyi səylərə dəstək verilmək, eyni zamanda Lənkəran iqtisadi rayonunun meyvə-tərəvəz sektorunun rəqabət qabiliyyətinin dayanıqlı şəkildə gücləndirilməsi və əlavə dəyərin artırılması, o cümlədən Lənkəranın meyvə-tərəvəz sektorunda sahibkarlıq və investisiya şəratinin yaxşılaşdırılması
Donor və icraçı təşkilat
Avropa İttifaqı
İcra müddəti
2021-2024-cü illər