Kənd Təsərrüfatına Göstərilən Dövlət Yardımının Səmərəliliyini və Effektivliyini Artırmaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Potensialının Artırılması

  • Ana səhifə
  • Kənd Təsərrüfatına Göstərilən Dövlət Yardımının Səmərəliliyini və Effektivliyini Artırmaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Potensialının Artırılması

                                                                                                            

Layihənin adı
Kənd Təsərrüfatına Göstərilən Dövlət Yardımının Səmərəliliyini və Effektivliyini Artırmaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Potensialının Artırılması
Layihənin məqsədi
 
Kənd təsərrüfatına və kənd yerlərinin inkişafına dövlət dəstəyi sisteminin effektivliyini və səmərəliliyini artırmaq üçün dəstək verərək hökumətin iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, regional fərqlərin azaldılması və kənd yerlərində yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı siyasətinin həyata keçirilməsinə kömək etmək
İcraçı və donor təşkilat
Avropa İttifaqı
İcra müddəti
1 May 2019-cu il - 30 aprel 2022-ci il