Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) çəyirtkə fəlakəti riskinin azaldılması

  • Ana səhifə
  • Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) çəyirtkə fəlakəti riskinin azaldılması

                                                          

Layihənin adı
Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) çəyirtkə fəlakəti riskinin azaldılması
Layihənin məqsədi
Çəyirtkələrin yaratdığı təhlükənin proqnozlaşdırılması, qarşısının alınması və məhdudlaşdırılması, yəni çəyirtkə böhranlarının rastgəlmə tezliyinin və intensivliyinin baş verdiyi təqdirdə əkin sahələrinə, təbii otlaqlara, insan sağlamlığına və ətraf mühitə potensial təsirlərinin azaldılması yolu ilə QMA kənd əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyi və rifahının yüksəldilməsini təmin etmək
İcraçı təşkilat
 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)
Donor təşkilat
Amerika Birləşmiş Ştatları Təbii Fəlakət Qurbanlarına Yardım İdarəsi (USAID)
İcra müddəti
28 Sentyabr 2018-ci il - 30 Sentyabr 2021-ci il