Torpaqların tərk edilməsi problemini həll etmək və torpaqların konsolidasiyası prosedurlarını yaxşılaşdırmaq üçün kənd təsərrüfatı torpaq bazarının inkişafının gücləndirilməsi

  • Ana səhifə
  • Torpaqların tərk edilməsi problemini həll etmək və torpaqların konsolidasiyası prosedurlarını yaxşılaşdırmaq üçün kənd təsərrüfatı torpaq bazarının inkişafının gücləndirilməsi
Layihənin/Proqramın adı
Torpaqların tərk edilməsi problemini həll etmək və torpaqların konsolidasiyası prosedurlarını yaxşılaşdırmaq üçün kənd təsərrüfatı torpaq bazarının inkişafının gücləndirilməsi 
Layihənin/Proqramın məqsədi
Türkiyədə davam edən torpaq konsolidasiyası proqramı və Azərbaycanda planlaşdırılan proqramla əlaqədar torpaq bankı alətinin tətbiqini dəstəkləmək və Özbəkistanda torpaq bazarının inkişaf ehtiyacını və torpaq idarəçiliyi alətlərinin mümkünlüyünü qiymətləndirmək.
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat
FAO - Türkiyə Tərəfdaşlıq Proqramı
İcra müddəti
2022-2025-ci illər