Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan sertifikatlaşdırma, ekspertiza və laboratoriya proseslərinin təkmilləşdirilməsi

  • Ana səhifə
  • Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan sertifikatlaşdırma, ekspertiza və laboratoriya proseslərinin təkmilləşdirilməsi

                                                                                           

Layihənin adı
Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan sertifikatlaşdırma, ekspertiza və laboratoriya proseslərinin təkmilləşdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinə dəstək
Layihənin məqsədi
Beynəlxalq təcrübə əsasında sertifikatlaşdırma, ekspertiza və laboratoriya təcrübələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Aqrar Xidmətlər Laboratoriya, Ekspertiza və Sertifikatlaşdırma Mərkəzinin potensialının gücləndirilməsi
İcraçı təşkilat 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat
Azərbaycan Hökuməti
İcra müddəti
2022-2025-ci illər