Kənd təsərrüfatı tədqiqatları sahəsində məlumat mübadiləsinin və potensialın gücləndirilməsi

  • Ana səhifə
  • Kənd təsərrüfatı tədqiqatları sahəsində məlumat mübadiləsinin və potensialın gücləndirilməsi

                                                                                                               

Layihənin adı
Kənd təsərrüfatı tədqiqatları sahəsində məlumat mübadiləsinin və potensialın gücləndirilməsi
Layihənin məqsədi
Hədəf ölkələr olan Azərbaycan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Moldova və Türkiyə arasında məlumat mübadiləsinin təmin edilməsi və aqrar tədqiqatların aparılması sahəsində potensialın gücləndirilməsi
İcraçı və donor təşkilat
Türkiyə Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqat və Siyasət Baş İdarəsi (TAGEM)
İcra müddəti
2022-ci il ərzində