Azərbaycanın İnvestisiya İqlimi və Aqrobiznes Rəqabətliliyi Layihəsi

  • Ana səhifə
  • Azərbaycanın İnvestisiya İqlimi və Aqrobiznes Rəqabətliliyi Layihəsi

                                                                                 

Layihənin adı
Azərbaycanın İnvestisiya İqlimi və Aqrobiznes Rəqabətliliyi Layihəsi
Layihənin məqsədi
Keyfiyyətli toxum əldə etməyə çıxış imkanlarını artırmaqla aqrobiznes sektorunun rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün Azərbaycan Respublikasına dəstək verəcək, həmçinin kənd təsərrüfatında maliyyəyə çıxış imkanlarını yaxşılaşdırmaqla aqrobiznes dəyər zəncirləri arasındakı əlaqələri gücləndirmək üçün dəstək verilməsi
İcraçı təşkilat
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası - IFC
Donor təşkilat
İsveçrənin İqtisadi İşlər üzrə Dövlət Katibliyi - SECO
İcra müddəti
 
08 may 2019-cu il - 30 dekabr 2021-ci il