Mərkəzi Asiya üzrə Subregional Ofis ölkələrində ərzaq israfı və tullantısının azaldılması

  • Ana səhifə
  • Mərkəzi Asiya üzrə Subregional Ofis ölkələrində ərzaq israfı və tullantısının azaldılması
Layihənin/Proqramın adı
Mərkəzi Asiya üzrə Subregional Ofis ölkələrində ərzaq israfı və tullantısının azaldılması
Layihənin/Proqramın məqsədi
Ərzaq israfı və tullantıların azaldılması sahəsində regional əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün risklərin azaldılması
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat
FAO - Türkiyə Tərəfdaşlıq Proqramı
İcra müddəti
1 noyabr 2019-cu il – 30 aprel 2023-cü il