Fəaliyyət istiqamətlərimiz

  • Aqrar inkişaf layihələrinin kreditləşdirilməsini və onların idarə edilməsini həyata keçirmək;
  • Aqrar sahədə dövlət dəstəyi tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
  • Aqrar sahədə innovativ metodları və qabaqcıl təcrübəni təşviq etmək, sahibkarlıq təşəbbüslərinin dəstəklənməsi üçün müvəkkil banklar, bank olmayan kredit təşkilatları və lizinq təşkilatları vasitəsilə kreditlər vermək;
  • Aqrar sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində proqramların hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təmin etmək.