Azərbaycanda iribuynuzlu damazlıq heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması

  • Ana səhifə
  • Azərbaycanda iribuynuzlu damazlıq heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması

                                                                                                     

Layihənin adı
Azərbaycanda iribuynuzlu damazlıq heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və səmərəli yemləmə sistemlərin yaradılması vasitəsilə iribuynuzlu heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi
Layihənin məqsədi
Heyvanların cins tərkibinin və yemlənməsinin yaxşılaşdırılması strategiyalarının, eləcə də təkmilləşdirilmiş SM və EK xidmətlərinin heyvanların məhsuldarlığına müsbət təsiri vasitəsilə layihə kənd yerlərinin dolanacağına və ərzaq təhlükəsizliyinə töhfə verilməsi
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat
Azərbaycan Hökuməti
İcra müddəti 
Noyabr 2018-ci il – Noyabr 2022-ci il