Qlobal əhəmiyyətli aqro-bioloji müxtəlifliyin mühafizəsi və davamlı istifadəsi

  • Ana səhifə
  • Qlobal əhəmiyyətli aqro-bioloji müxtəlifliyin mühafizəsi və davamlı istifadəsi

                                                                                                      

Layihənin adı
Qlobal əhəmiyyətli aqro-bioloji müxtəlifliyin mühafizəsi və davamlı istifadəsi
Layihənin məqsədi
Azərbaycanda mövcud olan aqro-bioloji müxtəlifliyin mühafizəsi, saxlanılması, seleksiyada istifadəsi, hədəf rayonlarda (Şəki, Göyçay, Goranboy) yerli sortların becərilməsinə və satışına dəstəyin göstərilməsi, o cümlədən torpaq erroziyasının və deqredasiyasının qarşısının alınması, aqrobiomüxtəliflik sahəsində tədqiqatçıların, fermerlərin bilik və bacarığının artırılması
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı
Donor təşkilatı
Qlobal Ətraf Mühit Fondu 
İcra müddəti
01 noyabr 2017-ci il - 31 oktyabr 2022-ci il