Kənd təsərrüfatı məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi

  • Ana səhifə
  • Kənd təsərrüfatı məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi

                                                

Layihənin adı
Kənd təsərrüfatı məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi
Layihənin məqsədi
Kənd Təsərrüfatı sektorunda mövcud və gələcək problemlərə daha yaxşı cavab verə biləcək və nəticədə kənd əhalisinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, davamlı kənd təsərrüfatı məsləhət xidmətinin dəstəklənməsi, strategiya və effektiv əməkdaşlıq çərçivəsində Hökumətin səylərininin həyata keçirilməsinə dəstək
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat 
Avropa İttifaqı
İcra müddəti
2019-2022-ci illər