Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı

  • Ana səhifə
  • Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı

                                                                                                                              

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (UNDP) 1965-ci ildə BMT-nin Texniki Yardım üzrə Genişlənmə Proqramı və BMT-nin Xüsusi Fondunun birləşməsi əsasında yaradılmışdır.UNDP 1992-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərir və BMT-yə üzvlükdən sonra ölkədə fəaliyyətə başlayan ilk BMT qurumudur.Hazırda UNDP-nin ölkəmizdə əsas fəaliyyəti dayanıqlı iqtisadi inkişaf və layiqli məşğulluq, insan kapitalının gücləndirilməsi, ətraf mühit üzrə idarəçilik, habelə təbii fəlakətlər və fövqəladə hallara qarşı dayanıqlılıq sahələrini əhatə edir. Qeyd olunan sahələrdə təşkilat tərəfindən hazırda 27 layihə icra olunur.
Rəsmi internet səhifəsi: http://www.undp.org/

UNDP tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilən layihələr:
Layihənin adı
Məqsədi
İcra müddəti
İcraçı təşkilat
Qlobal əhəmiyyətli aqro-bioloji müxtəlifliyin mühafizəsi və davamlı istifadəsi
Bitkilərin və yerli ənənəvi sortların yabanı əcdadlarının öz təbii areallarında qorunmasının inkişaf etdirilməsi, becərilməsi üçün müvafiq genetik resursların təmin edilməsi məqsədilə onların bitki genbanklarında qorunmasının genişləndirilməsi və yerli sortların kiçik fermer təsərrüfatlarında və kommersiya yönümlü təsərrüfatlarda istehsalının və istifadəsinin artırılması
2017-2022-ci illər
UNDP