Arı (2020-2022)

Arı subsidiyası – hər arı ailəsinə (pətəyə) görə verilən subsidiya;
Arı subsidiyası arıcılıqla məşğul olan fermerlərə saxladıqları hər arı ailəsinə görə ildə 10 AZN məbləğində müəyyən edilib.
Arı subsidiyasının hesablanması:
Məmməd dayının Hacıqabul rayonunun Meyniman kəndində 35 arı ailəsi var. Ona verilən arı subsidiyasının məbləği necə hesablanacaq?
 Arı ailəsinin sayı x 10 AZN = arı subsidiyası
Məmməd dayı saxladığı arı ailələrinə görə 35 x 10 = 350 AZN məbləğində subsidiya alır.
        QEYD :   Arı subsidiyası 2023- cu ilə qədər veriləcəkdir.