Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi

  • Ana səhifə
  • Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi

                                                                                             

Layihənin adı: 
Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi
Layihənin məqsədi:
Sanitar və fitosanitar xidmətlərin gücləndirilməsi, seçilmiş dəyər zəncirlərinin gücləndirilməsi və aqrobiznes müəssisələrinə maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi vasitəsilə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının bazarlara çıxışlarına köməklik edilməsi
İcraçı təşkilat
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi 
Donor təşkilat
Dünya Bankı və Azərbaycan Hökuməti
İcra müddəti
12 iyun 2014-cü il - 31 dekabr 2021-ci il