Mərkəzi Asiya və Qafqazda buğda pası xəstəliklərinin və xəstəliyə davamlılıq üzrə seleksiyanın idarə edilməsi üzrə regional əməkdaşlıq və milli imkanların gücləndirilməsi

  • Ana səhifə
  • Mərkəzi Asiya və Qafqazda buğda pası xəstəliklərinin və xəstəliyə davamlılıq üzrə seleksiyanın idarə edilməsi üzrə regional əməkdaşlıq və milli imkanların gücləndirilməsi

                                                                                 

Layihənin adı
Mərkəzi Asiya və Qafqazda buğda pası xəstəliklərinin və xəstəliyə davamlılıq üzrə seleksiyanın idarə edilməsi üzrə regional əməkdaşlıq və milli imkanların gücləndirilməsi
Layihənin məqsədi
Təhlükə və böhranlara qarşı davamlılığı artırmaq, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunun daha məhsuldar və dayanıqlı olmasını təmin edilməsi
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor  təşkilat
FAO - Türkiyə Tərəfdaşlıq Proqramı
İcra müddəti
1 noyabr 2019-cu il – 31 oktyabr 2024-cü il