FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı üçün Təbliğat Fəaliyyətləri və Layihəyə Hazırlıq

  • Ana səhifə
  • FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı üçün Təbliğat Fəaliyyətləri və Layihəyə Hazırlıq

                                                                                                       

Layihənin adı
 
FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı üçün Təbliğat Fəaliyyətləri və Layihəyə Hazırlıq
Layihənin məqsədi
 
FATP əsasında maliyyələşəcək fərdi layihələrin tərtib edilməsi, həmçinin milli səviyyədə FAO və FATP layihələri barədə məlumatlılığın artırılması vasitəsi ilə FAO və FATP təbliğatının gücləndirilməsi
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat
Azərbaycan Hökuməti
İcra müddəti
1 sentyabr 2017-ci il - 31 dekabr 2023-cü il