Azərbaycanda xəstəliklərdən azad kartof toxumçuluğu milli sistemin yaradılması

  • Ana səhifə
  • Azərbaycanda xəstəliklərdən azad kartof toxumçuluğu milli sistemin yaradılması

                                                                                             

Layihənin adı
Azərbaycanda xəstəliklərdən azad kartof toxumçuluğu milli sistemin yaradılması
Layihənin məqsədi
Azərbaycan üçün milli sağlam toxumluq kartof istehsalı sisteminin yaradılması
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat 
Azərbaycan Hökuməti
İcra müddəti
 2018 –  2022