“Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına subsidiyaların verilməsinin təşkili üçün xidmət reqlamentlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin 2019-cu il 30 dekabr tarixli 05Q nömrəli Qərarı

  • Ana səhifə
  • “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına subsidiyaların verilməsinin təşkili üçün xidmət reqlamentlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin 2019-cu il 30 dekabr tarixli 05Q nömrəli Qərarı
Əkin subsidiyası haqqında reqlament http://akia.gov.az/az/content/20-83.html
Məhsul subsidiyası haqqında reqlament  http://akia.gov.az/az/content/21-104.html
Toxum subsidiyası haqqında reqlament http://akia.gov.az/az/content/22-113.html
Heyvan subsidiyası haqqında reqlament http://akia.gov.az/az/content/25-119.html
Barama subsidiyası haqqında reqlament http://akia.gov.az/az/content/27-142.html