Tələb olunan sənədlər

 • Müraciət məktubu (Müvəkkil Kredit Təşkilatının rəsmi səlahiyyətli şəxsinin adından  təqdim olunan müraciət məktubu)
 • Forma 1 (Müvəkkil Kredit Təşkilatı tərəfindən təqdim edilir)
 • Ərizə - alıcı adından AKİA-ya - (Müvəkkil Kredit Təşkilatı tərəfindən təqdim edilir)
 • İltizam – alıcı adından AKİA-ya - (Müvəkkil Kredit Təşkilatı tərəfindən təqdim edilir)
 • Şəxsiyyət vəsiqəsi 
 • VÖEN  (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Hüquqi şəxsin təsis sənədləri (nizamnamə, dövlət reyestrindən çıxarış) (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Hüquqi şəxsin direktorunun seçilməsi qərarı (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Gömrük bəyənnaməsi (Təchizatçı tərəfindən təqdim edilir)
 • İnvoys sənədi (Təchizatçı tərəfindən təqdim edilir)
 • Alqı –satqı müqaviləsi (Təchizatçı və alıcı arasında)
 • Alınan heyvanların birka nömrəsi və siyahısı
 • İlkin ödəniş qəbzi (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Sığorta şəhadətnaməsi, Sığorta müqaviləsi, Sığorta ödəniş qəbzi (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Qiymətləndirmə AKT-ı  (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • EKTİS qeydiyyatı (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Damazlıq heyvanların göstəricilərinə dair sənədlər (heyvanın pasportu, şəcərəsi, göstəriciləri)
 • Damazlıq heyvanların saxlanması üçün mövcud şərait barədə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən alınan müvafiq arayış, AQTA-dan idxala icazə sənədi, Dezinfeksiya aktı
 • Baytarlıq Şəhadətnaməsi - damazlıq heyvanlar xaricdən gətirildikdə
 • Alqı-satqı həyata keçirən Satış Mərkəzindən müvafiq sənəd və Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun RƏYİ (yerli damazlıq)
 • Karantin Akt-ı (xaricdən gələn heyvanlar üçün)
 • Yerli damazlıq təsərrüfatının qeydiyyat Şəhadətnaməsi