Mərkəzi Asiya ölkələrində və Türkiyədə pestisidlərin dövriyyəsinin idarə edilməsi və davamlı üzvi çirkləndiricilərə aid edilən pestisidlərin zərərsizləşdirilməsi

  • Ana səhifə
  • Mərkəzi Asiya ölkələrində və Türkiyədə pestisidlərin dövriyyəsinin idarə edilməsi və davamlı üzvi çirkləndiricilərə aid edilən pestisidlərin zərərsizləşdirilməsi
                                                                                          
Layihənin adı
“Mərkəzi Asiya ölkələrində və Türkiyədə pestisidlərin dövriyyəsinin idarə edilməsi və davamlı üzvi çirkləndiricilərə aid edilən pestisidlərin zərərsizləşdirilməsi”
Layihənin məqsədi
Əsas maraqlı tərəflərin iştirakını genişləndirmək, komponentləri icra etmək üçün lazım olan müxtəlif bacarıqları əldə etmək və yaradılmış resurslar, şəbəkələr və kommunikasiya kanallarından yararlanmaq məqsədi ilə tərəfdaşların komponentlər üzrə tapşırıq qruplarında fəaliyyət göstərməsi
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat
Qlobal Ekologiya Fondu (GEF) 
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)        
Azərbaycan Hökuməti  
Qazaxıstan Hökuməti
Qırğızıstan Hökuməti   
Tacikistan Hökuməti     
Türkiyə Hökuməti    
İcra müddəti
Sentyabr 2018 - sentyabr 2022