Texnika alışının maliyyələşdirilməsi haqqında ümumi məlumat

 • Ana səhifə
 • Texnika alışının maliyyələşdirilməsi haqqında ümumi məlumat
                                                Kredit (və ya Lizinq) məbləği    ------------------------   1 000 000 ₼-dək
                                                Kredit (və ya Lizinq) müddəti   ------------------------   5 ilədək
                                                Faiz dərəcəsi                                 ------------------------   AKİA tərəfindən subsidiyalaşdırılır

40%        Güzəşt məbləği gömrük dəyərinin və ya yerli texnika olduqda qiymətləndirmə nəticəsində müəyyən edilmiş dəyərin 40%-ni təşkil edir.

20%        Qiymətləndirici tərəfindən müəyyən olunmuş satış dəyərinin minimum 20%-ni təşkil edir.

40%        Güzəşt və ilkin ödənişdən sonra qalıq məbləğ müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən kredit (və ya lizinq) formasında maliyyələşdirilir.

                      *Satış qiyməti qiymətləndirmə dəyərindən çox olarsa artıq olan hissə alıcı tərəfindən ödənilir.

  

                                     Güzəşt tətbiq edilən kənd təsərrüfatı texnikaları:

 • Traktor (təkərli və tırtıllı)                                                                                 
 • Torpaq hazırlanma və becərmə texnikası
 • Səpin və əkin texnikası
 • Biçin və yığı texnikası, maşın və qoşquları
 • Gübrəsəpən və hazırlayan maşın, avadanlıq və qoşqular
 • Bitki mühafizəsi maşın və avadanlığı
 • Suvarma sistemləri dəsti və avadanlığı
 • Məhsulun çeşidlənməsi, təmizlənməsi və qurudulması üçün ilkin emal avadanlığı
 • Heyvandarlıqda və quşçuluqda istifadə olunan texnika, avadanlıq və aqreqat və qurğular
 • Yem istehsalında, tədarükündə və yemləmədə istifadə olunan maşın, avadanlıq və texnika
 • Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanması üçün istifadə olunan avadanlıq
 • Toxumun emalında istifadə olunan maşın və avadanlıq
Daha ətraflı: https://e-qanun.az/framework/42153

* Krediti və ya lizinq əldə etmək üçün AKİA web səhifəsində  qeyd edilən müvəkkil kredit təşkilatlarına müraciət edin.  http://akia.gov.az/az/content/61.html
* Krediti və ya lizinq borclarını tam və vaxtında ödəmək hər bir borcalanın fərdi məsuliyyətidir.