Məhsul subsidiyası

Məhsul subsidiyası tədarükçülərə təhvil verilən bitkiçilik məhsulunun hər tonuna görə verilən subsidiya; 
Məhsul subsidiyası verilən bitkilərin adı:
  • Pambıq;
  • Tütün;
  • Şəkər çuğunduru.
 
  Məhsul subsidiyasının hesablanması:
 - Baza məbləği × məhsul əmsalı =məhsul subsidiyası
Məhsul subsidiyası almaq üçün fermerlər nə etməlidir?
- Hər il 1 iyun tarixinədək proqnozlaşdırılan və aparılan əkin sahələri bəyannaməni (müraciəti), 15 dekabr tarixinədək məhsulun tədarükçüyə təhvil verilməsi barədə sənədləri (məhsulun qəbul qəbzlərini) EKTİS-ə daxil etməlidirlər.
 - Məhsul subsidiyası ilə bağlı tədarükçülər nə etməlidir?
Təhvil aldıqları kənd təsərrüfatı məhsulunun növü və miqdarı barədə məlumatları EKTİS-ə daxil edirlər. Dekabrın 15-dən sonra təqdim edilən sənədlərlə bağlı ödənişlər növbəti ilin 2-ci rübündə aparılır.
 
Məmməd dayı Hacıqabul rayonunun Meyniman kəndində 6 ha sahədə istehsal edib satdığı 12 ton pambığa görə subsidiya almaq üçün nə etməlidir?
- O, EKTİS vasitəsi ilə subsidiya üçün müraciat edir. Pambıq üçün məhsul əmsalı 0.95 müəyyən olunmuşdur.
Məhsul subsidiyasının hesablanması:
200 x 0.95 =190 AZN, 1 ton təhvil verilmiş pambığa görə alınan məbləğ
190 x 12 = 2280 AZN, 12 ton təhvil verdiyi pambığa görə aldığı məbləğ