Məhsul subsidiyası

2020

Şəkər çuğunduru üçün məhsul subsidiyası alan fermerlərin siyahısı:
http://akia.gov.az/uploads/sekercugunduru_1.xlsx
Pambıq üçün məhsul subsidiyası alan fermerlərin siyahısı:
http://akia.gov.az/uploads/pambiq.xlsx
Tütün üçün məhsul subsidiyası alan fermerlərin siyahısı:
http://akia.gov.az/uploads/tutun.xlsx

2021

Şəkər çuğunduru, pambıq, tütün  üçün məhsul subsidiyası alan fermerlərin siyahısı:
http://akia.gov.az/uploads/mehsul-2021.xlsx

2022

Şəkər çuğunduru, pambıq, tütün  üçün məhsul subsidiyası alan fermerlərin siyahısı:
http://akia.gov.az/uploads/mehsul-2022.xlsx

2023

Şəkər çuğunduru, pambıq, tütün  üçün məhsul subsidiyası alan fermerlərin siyahısı:
http://akia.gov.az/uploads/mehsul2023.xlsx